slider jak otrzym3.poz
1355x430 tablet3
speedcash baner 480x296 warunki2

Przejrzyste zasady przyznawania pożyczek

Przyznanie decyzji o udzieleniu przez Speed Cash Polska pożyczki pozabankowej oraz wypłata środków odbywa się nawet w 24 godziny. Niezbędne jest jedynie przygotowanie kompletu dokumentów.

Dom, mieszkanie
1. Numer księgi wieczystej
2. Zdjęcia
Lokal komercyjny
1. Numer księgi wieczystej
2. Zdjęcia
Działka
1. Numer Księgi Wieczystej
2. Zdjęcia
3. Zaświadczenie z gminy o warunkach zabudowy
Samochód
1. Numer VIN
2. Dowód rejestracyjny
3. Zdjęcia
Firma
1. Numer KRS
2. Bilans i rachunek wyników za ostatni kwartał bieżącego roku oraz ostatni rok
3. Zestawienie aktywów trwałych
4. Zestawienie należności i zobowiązań, wiekowanie
5. Inspekcja siedziby dokonana przez Speed Cash Polska
Dzieła sztuki
1. Zdjęcia
2. Wycena renomowanego domu aukcyjnego wskazanego przez Speed Cash Polska
Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Speed Cash Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz współpracujących z nią Partnerów, w celu realizacji Usługi, zmierzającej do przedstawienia propozycji produktów finansowych, na zasadach określonych w regulaminie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 od Speed Cash Polska sp. z o.o. i wybranych jej Dostawców usług oraz Partnerów.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.