3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI28 lutego 2017

Ustawa antylichwiarska a życie


Ustawa antylichwiarska a życie

Projekt nowej tzw. ustawy antylichwiarskiej  zapowiada walkę z nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych. Czy jednak w jej dotychczasowym kształcie konsumenci na pewno zyskają?

Niektóre firmy pożyczkowe nadwątlają swoją reputację, a przy okazji także całego rynku, narzucając klientom drakońskie opłaty, prowizje i zabezpieczenia. Rząd ma plan, by ten proceder ukrócić, a tym planem jest tzw. ustawa antylichwiarska. Niesie ze sobą wiele pożytku, ale należy spojrzeć na tę kwestię także z innej perspektywy.

 Między regulacją a przeregulowaniem

Na mocy aktualnie obowiązującej ustawy  o kredycie konsumenckim, koszty pozaodsetkowe pożyczek nie mogą przekroczyć 25 proc. kwoty kredytu plus 30 proc. za każdy rok trwania umowy. Zgodnie z nowym projektem pozaodsetkowe koszty zostałyby zmniejszone do 10 proc. kwoty kredytu plus 10 proc. za każdy rok trwania umowy, poza tym odsetki w wysokości nie większej niż odsetki maksymalne (obecnie 10 proc.). Uderzy to nie tylko w nieuczciwe podmioty, ale także w duże firmy, które działają na rynku chwilowych pożyczek od wielu lat. Nie będą w stanie utrzymać się w bieżącej strukturze kosztowej, ograniczając zwrot na portfelu do maksymalnie 30 proc. Patrząc na to chłodnym okiem, wydaje się to być rozsądna wartość, ale w przypadku małych pożyczek jest nieopłacalne. Większy jest sam koszt ich uruchomienia. – W przypadku dużych pożyczek idących w dziesiątki lub nawet setki tysiące złotych, nikt nie wytrzymałby pożyczek oprocentowanych na kilkaset procent. Jeśli takie są, to powinny być penalizowane, ponieważ nie są udzielane zgodnie ze sztuką – podkreśla Jacek Michalewski, Dyrektor Speed Cash Polska. Nie ulega wątpliwości, że regulacje są potrzebne, ale granica między regulacją a przeregulowaniem jest bardzo cienka. To może powodować przesunięcie się obrotu finansowego w szarą strefę.

 Pożyczka to nie kredyt

Zrównanie kosztów pożyczek zawieranych w firmach pożyczkowych z kredytami bankowymi nie jest dobrym rozwiązaniem. Banki ponoszą mniejsze ryzyko, odrzucając te wnioski, które to ryzyko niosą. Konsumenci decydują się na firmy pożyczkowe, droższe niż banki, dlatego, że w bankach ograniczenia już są.  – Banki nie pożyczają  dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że nie mogą. Jeśli zablokuje się ludziom możliwość korzystania z firm pożyczkowych, zachodzi pytanie, gdzie zwrócą się wówczas – mówi Jacek Michalewski. Firmy pożyczkowe muszą być droższe, bo ponoszą większe ryzyko, a ponadto oferują jeszcze coś – czas. Pożyczki przyznają szybciej, bo tego od nich oczekują pożyczkobiorcy. Analizując wyniki finansowe firm oferujących chwilówki, istnieje na nie olbrzymie zapotrzebowanie. Jeśli z dnia na dzień zniechęci się je do funkcjonowania na rynku, stanie się tak jak na Słowacji, gdzie jeden z dużych podmiotów musiał zamknąć działalność. Na pierwsze zapowiedzi tzw. ustawy antylichwiarskiej spółka-matka jednej z dużych i znanych firm pożyczkowych w Polsce została przeceniona na giełdzie w Londynie o 40 proc. w ciągu 10 minut. To pokazuje skalę zagrożenia dla tego typu firm i zagrożenie wynikające z wprowadzenia tak dużych limitów. Istnieje duże ryzyko zablokowania ludziom dostępu do pieniądza, do którego już teraz dostęp jest utrudniony.

Ograniczenie zabezpieczenia

Ustawodawca, oprócz ograniczenia kosztu finansowego, zamierza także ograniczyć możliwość zabezpieczenia pożyczek. Nie będzie możliwe dowolne zabezpieczenie pożyczki, trzeba będzie stosować limity. – Jeśli ktoś będzie chciał pożyczyć 50 000 zł pod mieszkanie o wartości 500 000 zł, to nie będzie mógł. Mimo, że obie strony będą zainteresowane, to ustawodawca im na to nie pozwoli – mówi Jacek Michalewski. W efekcie ten ktoś będzie musiał pożyczyć więcej niż chce i od razu tę pożyczkę nadpłacić. Na każde ograniczenie znajdzie się wyjście. Sytuacje będą zachodzić wbrew woli stron tylko po to, by spełnić  przesłanki i formalności narzucone przez ustawodawcę. – Transakcja dojdzie do skutku, ale dookoła, niekoniecznie najkorzystniej, a przecież nie w tym rzecz – dodaje Jacek Michalewski.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.