3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI12 grudnia 2017

Rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 r. - jakie zmiany dla funduszy pożyczkowych?


Rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 r. - jakie zmiany dla funduszy pożyczkowych?

Już 25 maja 2018 roku w życie wejdą nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, nazywane potocznie RODO lub też Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych. Zdaniem ekspertów reforma ta będzie wiązała się z niemałą rewolucją dla wszystkich firm, które w swojej działalności przetwarzają dane osobowe. Jakie będą trzy największe zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych? Co ta nowelizacja oznacza dla funduszy pożyczkowych?

RODO 2018 – więcej obowiązków informacyjnych

Fundusze pożyczkowe, które gromadzą dane swoich klientów – zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych – są administratorami danych osobowych. Nowe regulacje nałożą na takie podmioty więcej niż do tej pory obowiązków informacyjnych. Co to oznacza w praktyce? Fundusz pożyczkowy w trakcie zawierania umowy z klientem będzie zobowiązany poinformować go m.in. o dokładnym celu przetwarzania danych osobowych, okresie, w którym będą one przechowywane, ich odbiorcach, czy też prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W związku z powyższym konieczne będzie rozbudowanie dotychczasowego regulaminu lub polityki prywatności obowiązujących w funduszu pożyczkowym tak, by zawierały one wszystkie wymagane przez RODO informacje.

RODO 2018 – zgoda na przetwarzanie danych

Zmiany związane z RODO będą dotyczyć także podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Fundusze pożyczkowe (jako administratorzy danych) będą mogły przetwarzać dane swoich klientów (a także pracowników) tylko na podstawie ich dobrowolnego i świadomego wyrażenia zgody. Oznacza to brak możliwości uzyskania zgody domniemanej – przepisy unijne mówią jasno o świadomym działaniu osoby, której dane mają być przetwarzane. Co więcej, fundusze pożyczkowe, jako administratorzy danych osobowych będą musiały umożliwić swoim klientom łatwe wycofanie wcześniej udzielonej zgody.

RODO a fundusze pożyczkowe – rejestracja przetwarzania danych osobowych

W obecnym stanie prawnym każdy administrator danych jest zobowiązany zarejestrować zbiór baz danych w GIODO (Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych). Od momentu wejścia w życie RODO, wspomniana instytucja przestanie istnieć (na jej miejsce utworzony zostanie UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych), a wraz z nią wspomniany obowiązek. Po 25 maja 2018 roku część administratorów danych (m.in. przedsiębiorcy przetwarzający dane wrażliwe) będzie zobowiązana prowadzić rejestr czynności przetwarzania.

Powinien on zawierać m.in. nazwę oraz dane kontaktowe administratora, cele przetwarzania, opis kategorii osób, których dane dotyczą, kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione etc. „Wszystkie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, które wejdą w życie wraz z RODO, wymagają od funduszy pożyczkowych odpowiedniego wcześniejszego przygotowania. Konieczne może okazać się np. wdrożenie specjalistycznego oprogramowania, które pomoże spełnić wszystkie wymagania, czy też zmiana aktualnie obowiązujących dokumentów” – komentuje Paweł Zieliński, prezes zarządu Speed Cash Polska Sp. z o.o.

RODO 2018 – wysokie kary!

W tym miejscu warto wspomnieć, że zmianie ulegną także kary za niedostosowanie się do regulacji RODO. Będą zdecydowanie bardziej dotkliwe niż dotychczas, ponieważ mogą wynieść nawet 20 mln EUR lub 4% całkowitego obrotu przedsiębiorstwa za rok poprzedni.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.