3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI27 sierpnia 2018

Problemy ze spłatą pożyczki – co robić?


Problemy ze spłatą pożyczki – co robić?

Problemy z płynnością finansową mogą dosięgnąć każdą firmę – wystarczy, że jeden z kluczowych klientów spóźni się kilka dni z zapłatą za fakturę. Jeżeli w ich wyniku nie mamy możliwości spłaty kolejnej raty pożyczki, wówczas należy działać szybko i zdecydowanie. Co zrobić, by załagodzić skutki takiej sytuacji?

Problem ze spłatą pożyczki? Zwróć się do pożyczkodawcy!

Gdy pojawia się problem ze spłatą pożyczki, nie można udawać, że nic się nie stało. Warto pamiętać, że funduszom pożyczkowym zależy przede wszystkim na odzyskaniu pożyczonych pieniędzy, dlatego są one skłonne do zastosowania rozwiązań, które pomogą pożyczkobiorcy spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Szybkie poinformowanie wierzyciela o kłopotach finansowych może dodatkowo zadziałać na naszą korzyść – potwierdzimy w ten sposób naszą wiarygodność oraz chęć uregulowania długów.

Rozwiązanie 1: przesunięcie terminu spłaty raty pożyczki

Jednym z rozwiązań, które można zaproponować pożyczkodawcy w takiej sytuacji, jest przesunięcie terminu spłaty pożyczki. W zależności od polityki konkretnego funduszu pożyczkowego i postanowień zawartych w umowie, możemy uzyskać jednorazowe lub nawet kilkakrotne przesunięcie terminu spłaty kolejnej raty. Oczywiście należy liczyć się z naliczeniem dodatkowej opłaty za prolongatę pożyczki.

Rozwiązanie 2: wydłużenie okresu spłaty pożyczki

Gdy pojawiają się długotrwałe problemy ze spłatą pożyczki, wówczas dobrym rozwiązaniem może okazać się wydłużenie okresu, na jaki została zawarta umowa (właściwy zapis na ten temat powinien być zawarty w umowie pożyczkowej). W ten sposób zyskamy obniżenie raty, którą można dostosować do aktualnej sytuacji finansowej.

Rozwiązanie 3: wakacje pożyczkowe

Firmy pożyczkowe w swojej ofercie posiadają często tzw. wakacje pożyczkowe, czyli możliwość zawieszenia jednej lub kilku spłat na określony czas. Jest to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy wiemy, że nasze kłopoty finansowe są chwilowe i w ciągu niedługiego czasu będziemy w stanie regularnie spłacać swoje zobowiązania. Wakacje pożyczkowe nie oznaczają oczywiście, że tych kilka rat zostaje nam darowanych – przesuwa się tylko termin ich spłaty, ale bez wydłużenia okresu trwania pożyczki. W związku z powyższym należy liczyć się z tym, że w przyszłości konieczne będzie spłacenie więcej niż jednej raty w określonym terminie.

Rozwiązanie 4: konsolidacja pożyczek

Problemy ze spłatą mogą pojawić się także wówczas, gdy mamy zaciągniętych kilka pożyczek. W takiej sytuacji nawet chwilowe trudności z płynnością mogą okazać się początkiem poważnych problemów finansowych. Warto wówczas pomyśleć o pożyczce konsolidacyjnej, dostępnej także w ofercie Speed Cash Polska. „Jest to dość uniwersalne rozwiązanie, które pomoże uregulować także inne zaległości, np. względem ZUS czy urzędu skarbowego” – komentuje Paweł Zieliński, prezes Speed Cash Polska. „W ten sposób w miejsce kilku zobowiązań Klient otrzymuje jedno, korzystnie oprocentowane”.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.