3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI15 stycznia 2019

Na czym polega ocena ryzyka kredytowego?


Na czym polega ocena ryzyka kredytowego?

Fundusze pożyczkowe, podobnie jak banki i inne instytucje finansowe, zanim udzielą pożyczki dokonują tzw. oceny ryzyka kredytowego potencjalnego klienta. W ten sposób są w stanie określić, jakie są szanse na odzyskanie pożyczonego kapitału. Jeżeli w trakcie takiej oceny okaże się, że pożyczkobiorca ma kłopoty finansowe lub nie spłaca na czas swoich zobowiązań, fundusz pożyczkowy może odmówić udzielenia pożyczki.

Ryzyko kredytowe – co to takiego?

Z punktu widzenia funduszu pożyczkowego ryzyko kredytowe to właśnie zagrożenie, że pożyczkodawca z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania w umówionym terminie. Istnieją dwa wymiary takiego ryzyka:

  • ryzyko straty lub niewypłacalności (tzw. czyste), które jest związane z niepewnością co do przyszłej sytuacji finansowej kredytobiorcy – może okazać się bowiem, że pożyczka nie zostanie uregulowana w terminie w całości lub częściowo,
  • ryzyko zabezpieczenia, które wiąże się z możliwością utraty lub uszkodzenia zabezpieczenia przyjętego w celu ograniczenia tego ryzyka.

Jak fundusze pożyczkowe oceniają ryzyko kredytowe swoich klientów?

Na rynku finansowym wciąż pojawiają się nowe metody oceny ryzyka kredytowego. Jedną z tych bardziej tradycyjnych i często stosowanych przez fundusze pożyczkowe jest sprawdzenie historii potencjalnego klienta w BIK – Biurze Informacji Kredytowej oraz weryfikacja, czy nie występuje on w rejestrach dłużników prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej.

Kolejnym źródłem informacji na temat potencjalnych zagrożeń podwyższających ryzyko kredytowe przedsiębiorcy wnioskującego o pożyczkę jest jego sytuacja ekonomiczno-finansowa. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych przeprowadzane są prognozy finansowe pozwalające ocenić ryzyko kredytowe. Na tym etapie najczęściej sprawdza się, czy potencjalny klient posiada wpływy pozwalające na spłatę wszystkich dotychczasowych zobowiązań powiększonych o ratę nowej pożyczki.

Wysokie ryzyko kredytowe = brak pożyczki?

Fakt występowania w jednej  z ww. baz dłużników lub niezadowalająca historia kredytowa nie muszą oznaczać, że przedsiębiorca nie może liczyć na finansowanie z funduszu pożyczkowego. Przykładowo w Speed Cash Polska w trakcie oceny ryzyka kredytowego potencjalnego klienta, pod uwagę branych jest szereg różnych czynników. Dzięki temu zaproponowana przez nas pożyczka każdorazowo jest dostosowywana do sytuacji konkretnego pożyczkobiorcy i związanego z nim ryzyka kredytowego. Jeżeli jednak z przeprowadzonej oceny będzie wynikać, że przedsiębiorca nie jest i nie będzie w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania, wówczas decyzja o udzieleniu pożyczki będzie negatywna.

 Czy da się wyeliminować ryzyko kredytowe?

Całkowite wyeliminowanie ryzyka kredytowego jest niemożliwe – każda transakcja wiąże się z zagrożeniem braku spłaty/zapłaty. Można jednak poprawić swoją wiarygodność finansową w oczach pożyczkodawcy poprzez regularne spłacanie zobowiązań oraz budowanie pozytywnej historii kredytowej.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.