3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI03 stycznia 2017

Leasing zwrotny nieruchomości


Leasing zwrotny nieruchomości

Leasing zwrotny nieruchomości (ang. „sale and lease back” lub „lease back”) polega na sprzedaży nieruchomości i zawarciu jednocześnie umowy leasingu na zaplanowany czas.

Mogą z niego skorzystać zarówno duże firmy, jak i mniejsze. Poprzedzony jest umową sprzedaży. Sprzedając nieruchomość w dalszym ciągu pozostaje się jej jedynym użytkownikiem, zyskując jednocześnie zamrożone dotąd środki. Przedsiębiorstwo może pozyskać nie tylko kapitał inwestycyjny, ale także pieniądze na bieżącą działalność gospodarczą. Transakcja pozwala na likwidację obciążeń finansowych, rozwój przedsiębiorstwa, zakup sprzętu lub kolejną inwestycję bez konieczności zaciągania kredytu czy pożyczki. W roli pożyczki lub kredytu występuje leasing, ponieważ sprzedając środki trwałe, uzyskuje się środki obrotowe, a te mogą służyć szybszemu osiągnięciu dochodu.

Nie tylko jednak dochodu. Wykorzystuje się go także dla działań restrukturyzacyjnych – tam, gdzie chodzi o poprawę płynności przedsiębiorstwa. Widać to szczególnie w okresach spowolnienia gospodarczego, kiedy tego rodzaju transakcje zyskują na znaczeniu i popularności.

Leasing zwrotny nieruchomości często mylnie wiązany jest wyłącznie z działalnością firm leasingowych. W rzeczywistości firmy leasingowe są stroną transakcji wówczas, gdy kwota transakcji jest niższa bądź wtedy, gdy sprzedający chce mieć możliwość odkupu nieruchomości po okresie najmu i po określonej na początku transakcji cenie. Wyższe kwoty transakcji częściej są domeną funduszy inwestycyjnych. Transakcjami o dużych wartościach tj. rzędu kilkudziesięciu milionów złotych i więcej, łatwiej będzie zainteresować fundusze inwestycyjne. To także nie wyczerpuje wszystkich możliwości, bowiem doradztwo i pośrednictwo oferuje np. jedna z firm pożyczkowych – Speed Cash Polska. Paweł Zieliński, jej Członek Zarządu zwraca uwagę, że w leasingu zwrotnym nieruchomości dużo zależy od oceny jakości i ryzyka umowy najmu. Dodaje jednak, że nawet jeśli firma nie otrzymała kredytu z banku, nie znaczy, że nie dojdzie do porozumienia z inwestorem w  sprawie leasingu.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.