3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI11 kwietnia 2017

Jak najlepiej wyjść z pętli zadłużenia?


Jak najlepiej wyjść z pętli zadłużenia?

Co zrobić, gdy dług staje się niespłacalny? Co zrobić, gdy grozi nam zajęcie nieruchomości przez komornika?

Jedna zaciągnięta pożyczka rzadko kiedy jest źródłem problemów. Schody zaczynają się wówczas, kiedy wpada się w pętlę zadłużenia: zadłuża się coraz bardziej, by spłacić wcześniejsze zobowiązania. Warto zacząć od próby zawarcia porozumienia w sprawie terminowej spłaty długu w ratach. Pierwsze pytanie kierowane do dłużnika dotyczy z reguły możliwości finansowych pozwalających spłacić zadłużenie. Ustala się harmonogram spłat. Znacznie lepiej jest zawrzeć ugodę na spłatę długu w niewielkich ratach, niż doprowadzić do egzekucji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jest to możliwe jednak wówczas, kiedy zgodzi się na to wierzyciel. W sytuacji, kiedy nie będziemy trzymać się harmonogramu spłaty rat, komornik przystąpi do działania.

Warto zdawać sobie sprawę, że komornik działa na podstawie wniosków wierzyciela. Po zajęciu nieruchomości wierzyciel zwraca się do komornika o oszacowanie wartości nieruchomości, a następnie o licytację.

Jeżeli po wszczęciu egzekucji nie było wniosków wierzyciela, to po upływie roku postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone zgodnie z art. 823 Kpc. Umorzenie postępowania wiąże komornika do złożenia wniosku o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji. To jednak zdarza się rzadko, gdyż wierzycielowi zależy przede wszystkim na uregulowaniu zobowiązania. 

Aby nie stracić lokum, można udać się do banku, ale ta misja jest raczej skazana na niepowodzenie. Osoby zadłużone, z uwagi na negatywną historię kredytową w BIK, mają ograniczony dostęp do bankowych kredytów. Banki po prostu nie chcą ich przyznawać, gdyż dłużnicy nie są dla nich wiarygodni. Jedynym wyjściem jest pozabankowa pożyczka pod zastaw nieruchomości. Paweł Zieliński z Zarządu Speed Cash Polska podkreśla, że firmy pożyczkowe nie zawsze weryfikują BIK, KRD i innych rejestrów. Przede wszystkim liczy się zabezpieczenie pożyczki. Firma pożyczkowa jest w stanie wziąć na siebie większe ryzyko, jeśli tylko dostrzega możliwość spłaty zadłużenia. Pożyczki udzielane są notarialnie. Długi zastępuje się  miesięcznymi zobowiązaniami, które są do udźwignięcia dzięki elastycznemu podejściu pożyczkodawcy. Rozpatrywane są wszystkie niestandardowe rozwiązania, które mogą stanowić gwarancję dla pożyczki. Nowym wierzycielem dla dłużnika jest teraz firma pozabankowa, która zastępuje komornika. Czas reakcji, czyli czas od momentu złożenia wniosku do momentu przelania pieniędzy na konto pożyczkobiorcy także jest dużo lepszy (nawet do 24 godzin) niż w przypadku banków. Tu liczy się swobodny dostęp do środków.

Bezpieczeństwo i wiarygodność pożyczek są pochodnymi tego, że środki pochodzą z funduszu, a fundusz jest zasilany przez prywatnych inwestorów. Chętnie angażują się finansowo i jednocześnie stoją na straży wysokiej jakości, bo dzięki temu są w stanie osiągnąć stopy zwrotu wyższe niż na rynku.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.