slider jak otrzym6.poz
1355x430 tablet6
speedcash baner 480x296 warunki5
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych (BRKN) to baza klientów banków prowadzona przez Związek Banków Polskich. Formalna nazwa to Międzybankowa Informacja Gospodarcza (MIG). Do bazy wpisywani są Klienci banków, którzy nie realizują swoich zobowiązań wobec banków należących do ZBP. Banki korzystają z BRKN w celu weryfikacji i odrzucania niesolidnych Klientów. Dane w BRKN są zgodnie z międzybankowymi ustaleniami przechowywane przez maksymalny okres 10 lat. Usunięcie danych po spłacie zadłużenia następuje dopiero po 2 latach od spłaty długu.


Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) powstało w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. BIK zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem instytucjom uprawnionym informacji o zobowiązaniach kredytowych Klientów. Baza BIK jest stale modyfikowana i służy ocenie wiarygodności osób ubiegających się o kredyt lub pożyczkę. Akcjonariuszami BIK są niektóre polskie banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. Według ustawy o ochronie danych osobowych, raz na sześć miesięcy istnieje możliwość wystąpienia do BIK o udzielenie informacji na temat danych, przekazanych przez banki, które przyznały nam kredyt lub instytucje, które udzieliły pożyczki pozabankowej.

Budżet domowy

Jest zestawieniem dochodów i wydatków wszystkich domowników w danym dniu, tygodniu, miesiącu, kwartale, czy w ciągu całego roku. Prowadzenie kontroli nad wydatkami i przychodami pozwala na racjonalne zarządzanie posiadanymi środkami.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.