3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI24 stycznia 2017

Zysk czy etyka? Pożyczki pozabankowe od kuchni.


Zysk czy etyka? Pożyczki pozabankowe od kuchni.

Zadajemy pytanie potencjalnemu klientowi banku:

Czy łatwo jest uzyskać kredyt pod zabezpieczenie nieruchomości?

- Niełatwo, czeka się od  kilku do nawet kilkunastu tygodni w przypadku kredytu hipotecznego.

Co Pan robi, kiedy nie uda się uzyskać finansowania w banku?

Szukam w Internecie, trafiam na oferty pożyczek pozabankowych, zwykle dość kosztownych. Lichwa to lichwa – liczę się z tym.

Ale pożycza Pan?

No pożyczam, przecież w banku nie dostanę.

Stereotypowo…

Czyli jednak były potencjalny klient banku pożycza poza bankiem. Pożycza i przestrzega, raczej odradzając innym poszukiwanie finansowania pozabankowego. Twierdzi, że drogo. Czasem też dopowie, że niepewnie. Niestety, słowo „lichwa” ma jednoznaczny wydźwięk, a to skłania do generalizowania i faworyzowania produktów bankowych. Brzmi trochę jak „nienawidzę tego miejsca” w ustach przyjezdnego, który w tym miejscu pracuje i dobrze mu się wiedzie, i co w końcu przyzna, ale z niezadowoleniem, bo przecież i tak nienawidzi tego miejsca… 

Wróćmy jednakże do „lichwy”. Słownikowa definicja precyzuje pojęcie jako „nieetyczne pożyczanie pieniędzy” i „czerpanie korzyści ze słabszej pozycji finansowej dłużnika”. W tym miejscu ważne jest, by uświadomić sobie, że każdy z nas, kierując się do banku czy też firmy pozabankowej, porównuje różne instytucje. Oznacza to sporą konkurencję i mnóstwo różnic, które mają istotne znaczenie dla poszczególnych aspektów prowadzenia przez owe instytucje swojego biznesu. Trudno porównać pożyczkę udzielaną na okres 30 dni, z pożyczką hipoteczną zawartą na podstawie 12-miesięcznej umowy.

A w rzeczywistości…

Hipoteczna pożyczka pozabankowa ma w sobie dużo argumentów, by przekonać do siebie niejednego przedsiębiorcę, a i prywatni odbiorcy mogą ją docenić. Coraz dalej idące wymogi etyczne, chęć utrzymania się na rynku na jednym z czołowych miejsc, praca na podstawie poleceń, działania marketingowe i reklamowe – to tylko wybrane elementy strategii firm pozabankowych, traktujących wysoką jakość jako podstawę i klucz do sukcesu. – Kadra prawników, wyedukowanych doradców,  wywodzących się z sektora bankowego, znających wysokie oczekiwania klientów, dba o wizerunek firmy, by klienta przyciągnąć, zatrzymać i zyskać polecenia - mówi Paweł Zieliński, Członek Zarządu Speed Cash Polska.

Nieodłącznym jest pytanie „a co z zyskiem?” Firmy na rynku pożyczek pozabankowych hipotecznych oczywiście zarabiają, chodzi jednak o to, jak zarabiają. Ta kwestia jest kształtowana przez kodeks etyki, a w oparciu o niego – przejrzystą umowę pożyczki. Zanim transakcja dojdzie do skutku, istotne są:  umiejętna ocena sytuacji finansowej klienta, proponowanego zabezpieczenia w postaci nieruchomości, a także wyjaśnienie klientowi jego praw i obowiązków wynikających z zawieranej transakcji. Zdarzają się przypadki, kiedy tuż przed samym podpisaniem umowy transakcja nie dochodzi do skutku. Jeżeli klient ma wątpliwości lub ma je pożyczkodawca, umowa nie może zostać zawarta. W interesie obu stron jest przecież spłata zobowiązania. Tylko wtedy ten biznes ma sens.

Niewątpliwą zaletą pożyczek pozabankowych hipotecznych jest szybkość uzyskania takiego finansowania. Od momentu zgłoszenia do zawarcia umowy często wystarczą tylko 24 godziny, jeśli klient ma komplet dokumentów dotyczących nieruchomości. Uzyskanie w tak krótkim czasie kredytu hipotecznego jest zwyczajnie nierealne. Okazuje się czasami, że koszty bankowe przy udzielaniu finansowania (prowizje, odsetki, ubezpieczenia, itp.) również zbliżają do siebie obie oferty.

Każdy klient jest inny, a rynek pozabankowy niezwykle różnorodny. Ważne, by firmy skupiające się na rynku pożyczek hipotecznych, pożyczały środki w sposób zapewniający klientowi poczucie bezpieczeństwa. Tym głównie należy kierować się przy wyborze podmiotu finansującego. Dobra decyzja oznacza nie tylko komfort na lata, oszczędność czasu i nerwów, ale także zmianę postrzegania firm pożyczkowych.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.