3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI14 lutego 2017

Wokół dużych pożyczek pozabankowych


Wokół dużych pożyczek pozabankowych

Pożyczki pozabankowe pod zastaw nieruchomości stanowią atrakcyjną ofertę tam, gdzie biznes z różnych przyczyn napotyka na trudności związane z pozyskaniem kredytu bankowego.

Dobre postrzeganie

Coraz dalej idące wymogi etyczne, chęć utrzymania się na rynku na jednym z czołowych miejsc, praca na podstawie poleceń, działania marketingowe, PR i reklamowe – to tylko wybrane elementy strategii firm pozabankowych, traktujących wysoką jakość jako podstawę i klucz do sukcesu. – Kadra prawników, wyedukowanych doradców,  wywodzących się z sektora bankowego, znających wysokie oczekiwania klientów, dba o wizerunek firmy, by klienta przyciągnąć, zatrzymać i zyskać polecenia – mówi Paweł Zieliński, Członek Zarządu Speed Cash Polska.

Dobra praktyka

Jest to prosta, a jednocześnie bezpieczna forma uzyskania kapitału. Pożyczki, w przeciwieństwie do kredytu bankowego, nie są celowe, można je spożytkować na dowolne inwestycje.  – Bezpieczeństwo i wiarygodność pożyczek są pochodnymi tego, że środki pochodzą z funduszu, a fundusz jest zasilany przez prywatnych inwestorów. Chętnie angażują się finansowo i jednocześnie stoją na straży wysokiej jakości, bo dzięki temu są w stanie osiągnąć stopy zwrotu wyższe niż na rynku – podkreśla Paweł Zieliński. Firmy udzielające pożyczek pod zastaw nieruchomości nie odrzucają wniosków firm w złej sytuacji finansowej, gdyż pod uwagę biorą głównie zabezpieczenie wierzytelności, a także przyszłe zyski, które osiągnie przedsiębiorca po zrealizowaniu celu inwestycyjnego. Czas reakcji, czyli czas od momentu złożenia wniosku do momentu przelania pieniędzy na konto pożyczkobiorcy także jest dużo lepszy (nawet do 24 godzin) niż w przypadku banków. Tu liczy się swobodny dostęp do środków, czy to pod kątem planów inwestycyjnych, czy wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.

Pod zastaw, czyli…

To pojęcie wskazuje, że zabezpieczeniem pożyczki ma być nieruchomość, np. mieszkanie, dom, lokal usługowy, hotel czy farma wiatrowa. Na tej nieruchomości firma pożyczkowa ustanawia hipotekę, czyli w istocie rzeczy mamy do czynienia z pożyczką hipoteczną. Hipoteka pojawia się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości  (w dziale IV księgi).  – Pozabankowe pożyczki pod zastaw nieruchomości charakteryzują się dużą elastycznością, dzięki czemu każdą potrzebę klienta rozpatrujemy indywidualnie – mówi Paweł Zieliński. Pod uwagę bierze się wszystkie niestandardowe rozwiązania, które mogą stanowić gwarancję dla pożyczki.

A zysk?

Firmy na rynku pożyczek pozabankowych hipotecznych oczywiście zarabiają, chodzi jednak o to, by pokazać, jak zarabiają. Ta kwestia jest kształtowana przez kodeks etyki, a w oparciu o niego – przejrzystą umowę pożyczki. Zanim transakcja dojdzie do skutku, istotne są:  umiejętna ocena sytuacji finansowej klienta, proponowanego zabezpieczenia w postaci nieruchomości, a także wyjaśnienie klientowi jego praw i obowiązków wynikających z zawieranej transakcji. Zdarzają się przypadki, kiedy tuż przed samym podpisaniem umowy transakcja nie dochodzi do skutku. Jeżeli klient ma wątpliwości lub ma je pożyczkodawca, umowa nie może zostać zawarta. W interesie obu stron jest przecież spłata zobowiązania. Tylko wtedy ten biznes ma sens.

W różnorodności siła

Każdy klient jest inny, a rynek pozabankowy niezwykle różnorodny. Ważne, by firmy skupiające się na rynku pożyczek hipotecznych, pożyczały środki w sposób zapewniający klientowi poczucie bezpieczeństwa. Tym głównie należy kierować się przy wyborze podmiotu finansującego. Dobra decyzja oznacza nie tylko komfort na lata, oszczędność czasu i nerwów, ale także zmianę postrzegania firm pożyczkowych.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.