3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI07 lutego 2018

Speed Cash Polska – szybkie pożyczki przy wsparciu specjalistów


Speed Cash Polska – szybkie pożyczki przy wsparciu specjalistów

Pożyczki Speed Cash Polska ponownie pod lupą, czyli badanie satysfakcji Klienta – grudzień 2017.

Fundusze pożyczkowe, do których należy Speed Cash Polska, stały się obecnie istotnym elementem rynku finansowego w Polsce. Co ważne, zainteresowanie tą formą finansowania stale rośnie – zarówno wśród osób prywatnych, jak i właścicieli mikro-, małych i średnich firm. Co sprawia, że coraz częściej sięgamy po pożyczki? Ile i na jak długo pożyczamy?  Czy jesteśmy zadowoleni z tej formy finansowania? Odpowiedzi na te i inne pytania postanowiliśmy poszukać w trakcie przeprowadzonego w grudniu 2017 roku badania satysfakcji Klientów Speed Cash Polska.

PO JAKIE POŻYCZKI SIĘGAMY NAJCZĘŚCIEJ?

W telefonicznym badaniu satysfakcji wzięło udział łącznie 241 Klientów Speed Cash Polska, którzy uzyskali finansowanie z Funduszu (55 proc. z nich spłaciło już swoje zobowiązanie). Zdecydowana większość respondentów, bo aż 68 proc., wybrała pożyczkę w wysokości od 50 tys. do 200 tysięcy PLN. Na finansowanie powyżej 200 tysięcy PLN zdecydowało się 18 proc. badanych Klientów (z czego 3 proc. podpisało umowę na kwotę wyższą niż 1 milion PLN).

Na podstawie przeprowadzonej ankiety widać, że najmniejszą popularnością cieszą się natomiast pożyczki poniżej 50 tysięcy PLN – takie finansowanie wybrało zaledwie 14 proc. respondentów. W tym miejscu warto także zaznaczyć, że aż 86 proc. z wyżej omawianych umów zostało zawartych na okres 12 miesięcy.

W trakcie grudniowego badania satysfakcji Klientów zapytaliśmy również o cel zaciągniętej pożyczki. Respondenci najczęściej wskazywali dwie odpowiedzi – oddłużanie: 39 proc. oraz inwestycje: 35 proc. Pozostali (ok. 26 proc.) postanowiło przeznaczyć pieniądze na inne cele.

SZYBKIE FINANSOWANIE DLA KAŻDEGO

Klienci funduszy pożyczkowych liczą na sprawne i szybkie (a przede wszystkim – szybsze i mniej skomplikowane niż w banku) pozyskanie niezbędnych funduszy. Potwierdziło to nasze badanie satysfakcji Klientów, w którym dla 38 proc. respondentów najistotniejszym czynnikiem przy wyborze oferty Speed Cash Polska było tempo wypłacania środków.

W przypadku większości wniosków (około 63 proc.) pieniądze zostały bowiem wypłacone w ciągu doby, natomiast u jednej trzeciej Klientów proces ten trwał tylko kilka dni. Jeśli chodzi o czas potrzebny na analizę wniosku o pożyczkę, to u połowy badanych wyniósł on kilka dni, a w przypadku 45 proc. zaledwie do 24 godzin.

SCP – WSPARCIE NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW

Na zadowolenie Klientów Speed Cash Polska wpływ ma nie tylko szybkość, ale także wysoka jakość obsługi – zarówno na poziomie pośredników, jak doradców. Jak pokazują wyniki omawianego badania, aż 77 proc. respondentów jest bardzo zadowolonych ze współpracy z doradcą, a 64 proc. z nich ocenia tak kontakt z pośrednikiem. O wysokiej satysfakcji z usług świadczonych przez Speed Cash Polska świadczy również fakt, że aż 97 proc. Klientów poleciłoby nas swoim znajomym.

Według badania wewnętrznego satysfakcji Klientów Speed Cash Polska, grudzień 2017r.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.