3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI11 lipca 2016

Speed Cash Polska – sposób na trudne pożyczki


Speed Cash Polska – sposób na trudne pożyczki

Pozabankowe usługi finansowe przekonują do siebie coraz większy odsetek klientów – tak biznesowych, jak i indywidualnych. Jakie argumenty do nich przemawiają?

Na pierwszy plan wysuwa się zapotrzebowanie na łatwy dostęp do pieniądza i jego płynność, co jest szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorców. Bezpieczeństwo, profesjonalizm, dogodna forma spłaty i oszczędność czasu odgrywają większą rolę niż koszt pożyczki.  

Zaufanie przewagą konkurencyjną

W te oczekiwania wpisuje się oferta Speed Cash Polska. Przygotowuje ją zespół ludzi, za którym stoi doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych, bankach i instytucjach finansowych. Stamtąd wyniósł to, co najlepsze, tworząc nową jakość w zakresie doradztwa, finansowania i pożyczek prywatnych. Na potwierdzenie powyższej tezy można przywołać fakt, że ok. 1/3 wszystkich klientów to osoby z polecenia, a ponad 10 proc. pożyczek udzielanych jest klientom,  którzy mieli już wcześniej do czynienia z firmą.

Elastyczne podejście

Sukcesu firmy można upatrywać także w elastycznym podejściu. Ta fraza trafnie oddaje charakter biznesu. Każdy wniosek poddawany jest szczegółowej analizie, rozpatrywane są wszystkie niestandardowe rozwiązania, które mogą stanowić gwarancję dla pożyczki. To przekonuje klientów zmęczonych procedurą bankową, biurokracją, brakiem logicznego i indywidualnego spojrzenia, zdolnościami kredytowymi. Wolą pożyczyć drożej, a szybciej i wygodniej – mówi Paweł Zieliński, członek zarządu, dyrektor departamentu prawnego Speed Cash Polska. Przywołać tu można przykład jednego z klientów, który pilnie potrzebował zrealizować zamówienie 2 kontenerów z rowerami,  na co były mu potrzebne środki w wysokości 500 000 zł, dostępne w ciągu 2 dni. Udało się to zrobić, łącznie z przelewem SORBNET, od środy wieczorem do piątku po południu. Zabezpieczeniem pożyczki są nieruchomości, ale spółka stosuje również niestandardowe zabezpieczenia, jak zastaw na instrumentach finansowych lub majątku trwałym spółki.

Gdzie bankowi nie po drodze…

Spółka stanowi realną alternatywę dla banku. Alternatywę, ale nie konkurencję. Udziela prywatnych pożyczek tam, gdzie ryzyko kredytowe dla banku jest zbyt duże lub tam,  gdzie bank przez swoje zawiłe procedury nie jest w stanie w odpowiednim czasie udzielić finansowania. Grupę docelową stanowią klienci, którzy nie otrzymali kredytu ze względu np. na złą przeszłość kredytową bądź biznes charakteryzujący się sezonowością czy też wysoką zmiennością wyników, nawet pomimo dużych zysków, a obiektywne przesłanki wskazują, że kredyt powinien zostać udzielony. Tę lukę zagospodarowuje Speed Cash Polska. Nie są przeszkodami niekorzystny wpis w BIK, zadłużenie w ZUS lub Urzędzie Skarbowym.

Obciążenia podatkowe, prawne, biurokratyczne nakładane przez nadzorców banków sprawiają, że taniej, szybciej i efektywniej można realizować działalność pożyczkową bez licencji bankowej, która tylko utrudnia działalność – mówi Paweł Zieliński.

Firma oferuje pożyczki o wartości od 30 tys. zł do 5 mln zł, na okres od 3 miesięcy do 10 lat. Pracownicy Speed Cash Polska udzielili dotąd kredytów bankowych na kwotę ponad miliarda złotych oraz pożyczek z własnych kapitałów na ponad 100 milionów złotych.    

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.