3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI07 grudnia 2016

Skąd wziąć pieniądze na rozwój firmy?


Skąd wziąć pieniądze na rozwój firmy?

Potrzeby inwestycyjne firma może zaspokajać na kilka różnych sposobów. Rynek obfituje w produkty, które służą rozwojowi i finansowaniu bieżącej działalności praktycznie każdego przedsiębiorstwa o dowolnym profilu.

Róg obfitości

W zależności od tego, czy firma stawia pierwsze kroki na rynku, czy też przygotowuje się do ekspansji, decydować się może na kredyty, pożyczki, leasing, wsparcie akceleratorów biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości czy funduszy, włączając w to unijne.

Na kredyt

Kredyt bankowy służy finansowaniu bieżącej lub inwestycyjnej działalności przedsiębiorstwa. Nie mogą na niego liczyć klienci ze złą przeszłością kredytową bądź prowadzący biznes charakteryzujący się sezonowością czy też wysoką zmiennością wyników, nawet pomimo dużych zysków.

Faktoring i leasing

Leasing pozwala na korzystanie z określonej rzeczy przez pewien czas, wskazany w umowie, w zamian za raty wnoszone z określoną częstotliwością. Z reguły dotyczy pojazdów i maszyn, choć wzięcie innego sprzętu w leasing także jest możliwe. Wśród korzyści wymienić należy płynność finansową i optymalizację podatków – opłaty leasingowe można bowiem wliczać w koszty uzyskania przychodu.

Faktoring oznacza sprzedaż przez firmę aktualnych należnych wierzytelności, które są jej winni inni kontrahenci z tytułu sprzedaży dóbr lub usług. Dzięki niemu przedsiębiorstwo uzyskuje środki przed terminem zapadalności wierzytelności handlowych.

Fundusze unijne

Wsparcie finansowe jest najistotniejszym elementem programu unijnego, ale nie jedynym. Fundusze pobudzają rozwój, kładą nacisk na nowoczesne przedsięwzięcia, sprzyjają wdrażaniu nowych pomysłów. Największe szanse na unijne fundusze mają innowacyjni przedsiębiorcy. Ciężar gatunkowy dotacji dla przedsiębiorstw spoczywa na współpracy na linii biznes – nauka, programach B+R, badaniach i innowacjach.

Inkubatory biznesu

W tym przypadku nie chodzi wprost o dofinansowanie, ale o skorzystanie z szerokiej gamy ułatwień. Inkubatory zapewniają dostęp do know-how, wspierają przy tworzeniu biznesplanów bądź oferują pomoc prawną. Niektóre z nich udostępniają przestrzeń biurową.  

Fundusze inwestycyjne

To rozwiązanie dla tych, którzy skłonni są pozbyć się części udziałów, a w efekcie zysków, by skupić się na rozwijaniu biznesu. Oferują dofinansowanie oraz wsparcie mentorskie, ale tylko w zamian za współwłasność. 

Pod zastaw nieruchomości – pożyczka pozabankowa

Pożyczka pod zastaw nieruchomości stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców tam, gdzie biznes z różnych przyczyn napotyka na trudności związane z pozyskaniem kredytu bankowego. Pożyczki punktują szybkim (niezwłocznym) i wygodnym dostępem do pieniądza, a dopełnieniem jest oferta dopasowana do konkretnych, zróżnicowanych potrzeb. Jest to prosta, a jednocześnie bezpieczna forma uzyskania kapitału.  Pożyczki, w przeciwieństwie do kredytu bankowego, nie są celowe, można je spożytkować na dowolne inwestycje.  – Bezpieczeństwo i wiarygodność pożyczek są pochodnymi tego, że środki pochodzą z funduszu, a fundusz jest zasilany przez prywatnych inwestorów. Chętnie angażują się finansowo i jednocześnie stoją na straży wysokiej jakości, bo dzięki temu są w stanie osiągnąć stopy zwrotu wyższe niż na rynku – mówi Paweł Zieliński, członek zarządu Speed Cash Polska. Warto dodać, że firmy udzielające pożyczek pod zastaw nieruchomości nie odrzucają wniosków firm w złej sytuacji finansowej, gdyż pod uwagę biorą głównie zabezpieczenie wierzytelności, a także przyszłe zyski, które osiągnie przedsiębiorca po zrealizowaniu celu inwestycyjnego.

O skali zapotrzebowania na usługi firm pożyczkowych świadczą dane Speed Cash Polska. Wartość pracujących pożyczek na koniec IV kw. 2014 r. wyniosła ok. 15 000 000 zł, na koniec IV kw. 2015 r. – przekroczyła 22 000 000 zł, a w III kw. 2016 r. zbliżyła się do 35 000 000 zł.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.