3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI01 sierpnia 2017

Rewolucja w ustawie komorniczej – co się zmieni?


Rewolucja w ustawie komorniczej – co się zmieni?

Nadchodzi długo oczekiwana nowelizacja ustawy o komornikach i kosztach komorniczych. Reforma ta ma być prawdziwą rewolucją, ponieważ dotknie praktycznie wszystkich aspektów pracy komorników sądowych. Rząd planowane kompleksowe zmiany tłumaczy troską o dobro obywateli, inaczej patrzy na nie Krajowa Rada Komornicza. Co ma zmienić reforma? Co oznacza to dla pożyczkobiorców?

NOWA USTAWA KOMORNICZA – WIĘKSZA KONTROLA

Reforma ma na celu w maksymalnym stopniu ograniczyć nadużycia oraz zwiększyć prestiż zawodu komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego. W związku z powyższym, rząd planuje wprowadzić silniejszą kontrolę nad pracą przedstawicieli tego fachu, by uniknąć sytuacji takich, jak głośne w ostatnim czasie zajęcie traktora niestanowiącego własności dłużnika (należącego do sąsiada). Właśnie dlatego, do głównych założeń projektu omawianej nowelizacji ustawy o komornikach sądowych należą:

  • obowiązek nagrywania prowadzonych w terenie czynności egzekucyjnych,
  • częstsze kontrole finansowe kancelarii komornicze, z udziałem przedstawicieli skarbówki,
  • zwiększenie uprawnień nadzorczych i kontrolnych Ministra Sprawiedliwości nad pracą komorników,

NOWA USTAWA KOMORNICZA – INNE POMYSŁY

Inne pomysły zaprezentowane w projekcie nowej ustawy dotyczą:

  • konieczności regulowania kosztów postępowań przez samych komorników,
  • ujednolicenia wysokości opłat egzekucyjnych,
  • poszerzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej przedstawicieli tego zawodu,
  • obowiązku każdorazowego wręczenia dłużnikowi klarownego formularza skargi, pozwalającego na skierowanie jej do właściwego sądu, jeśli dojdzie do nadużyć,
  • precyzyjnego określenia ruchomości, które nie mogą podlegać zajęciu,
  • ograniczenia możliwości oddelegowywania do niektórych obowiązków asesorów,
  • wprowadzenia obowiązku posiadania wyższego wykształcenia prawniczego, by możliwe było wykonywanie zawodu komornika.

NOWA USTAWA KOMORNICZA – CO NA TO KOMORNICY?

Proponowane przez Rząd zmiany nie podobają się komornikom. Krajowa Rada Komornicza zgłosiła już wiele zastrzeżeń do planowanych modyfikacji, jednocześnie apelując, że spowodują one szereg niekorzystnych skutków, jak pozbawienie pracy tysięcy pracowników kancelarii komorniczych. Co więcej, KRK zleciła specjalistom szczegółową analizę samego projektu oraz jego skutków. Wynika z niej, że kancelarie stracą średnio 27 proc. przychodów, co oznacza, że wiele z nich upadnie.

NOWA USTAWA KOMORNICZA A RYNEK FINANSOWY

Co zmiany w ustawie komorniczej oznaczają dla pożyczkobiorców? Jak podkreśla Paweł Zieliński, prezes zarządu Speed Cash Polska Sp. z o.o., „przede wszystkim po wprowadzeniu nowych przepisów będą oni mogli poczuć się bezpieczniej. Zwiększony nadzór nad pracą komorników ma ograniczyć do minimum sytuacje, w których dłużnik bezpodstawnie traci majątek (co oczywiście nie oznacza, że pożyczkobiorcy będą zwolnieni z obowiązku terminowego spłacania zaciągniętych zobowiązań). W związku z powyższym, w momencie wprowadzenia nowych przepisów, może zwiększyć się zainteresowanie pożyczkami udzielanymi przez firmy pożyczkowe”.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.