3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI08 stycznia 2018

Pożyczka pod zastaw dla firmy


Pożyczka pod zastaw dla firmy

Otrzymanie pożyczki pod zastaw wiąże się ze zdecydowanie mniej skomplikowanymi procedurami niż przy kredytach bankowych. Dzięki temu osoby, które mają problemy z uzyskaniem kredytu gotówkowego nie muszą rezygnować z ubiegania się o potrzebne im środki finansowe.

Jedną z możliwości, na jaką można liczyć jest pożyczka pod zastaw dla firmy. Konkretniej, jej zabezpieczeniem stają się składniki majątku firmy, którymi mogą być hale fabryczne, urządzenia, maszyny, linie produkcyjne a także budynki oraz grunty. Dzięki pożyczce pod zastaw można spłacić wszystkie bieżące zadłużenia i zobowiązania, które zakłócają porządek finansowy prowadzonej działalności gospodarczej. Często w ten sposób reguluje się także długi, związane z płatnościami wobec pracowników lub bieżące zatory finansowe. Po pożyczkę pod firmę sięgają także przedsiębiorcy, którzy chcieliby skonsolidować dotychczasowe kredyty.

Każdy klient, który stara się o pożyczkę musi mieć świadomość, że jego stan posiadania zostanie zweryfikowany. Weryfikacja w przypadku pożyczki pod zastaw zwykle odbywa się w ciągu 24 godzin. We wniosku o pożyczkę należy określić swoje potrzeby finansowe i realny plan spłaty, podać informacje, dotyczące majątku firmy, który będzie stanowił zabezpieczenie, czyli zastaw pożyczki. Jego ważnym elementem jest również informacja o prowadzonej działalności gospodarczej czyli numer NIP oraz nazwa firmy. Weryfikacja następuje po otrzymaniu wniosku, który jest również wstępem do stworzenia indywidualnego planu pożyczkowego.

Pożyczki pod zastaw dla firmy to minimum formalności, elastyczne warunki spłaty zobowiązań, jak również szybkość i wygoda, ponieważ fundusze można uzyskać już przed upływem doby. To także bezpieczeństwo dla pożyczkobiorcy, ponieważ umowa podpisywana jest u notariusza i ma formę aktu notarialnego.

Dużym plusem pożyczek pod zastaw dla firmy jest to, że nie wiążą się one z utratą posiadania składników majątku firmy, które stanowią zastaw. Jeśli dotyczy to urządzeń lub hal produkcyjnych, mogą one z powodzeniem funkcjonować na takiej samej zasadzie, jak do tej pory. W przypadku nieruchomości również nie trzeba zmieniać lokalizacji dla biur oraz miejsc, gdzie odbywa się produkcja. O kolejne pożyczki tego typu można wnioskować zaraz po spłaceniu dotychczasowego zobowiązania, ponieważ dla klientów nie istnieje żaden okres karencji. 

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.