3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI28 lutego 2018

Pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania rodziców


Pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania rodziców

Kredyt hipoteczny to doskonała opcja dla osób, które marzą o własnym lokum. Warto jednak zauważyć, że nie każdego stać na wkład własny, który to jest obecnie wymagany w wielu instytucjach bankowych. Z pomocą bliskich jest możliwe otrzymanie kredytu, ponieważ istnieją fundusze kredytowe i firmy, które udzielają pożyczek pod zastaw nieruchomości należącej do osoby trzeciej.  
O pożyczkę tego typu można starać się oferując pod zastaw na przykład dom lub mieszkanie swoich rodziców. Możliwe jest, bowiem wnioskowanie o pożyczkę  hipoteczną pod zastaw mieszkania rodziców.

Pożyczka na wkład własny

Pod presją światowego kryzysu gospodarczego, bardzo wiele instytucji finansowych mocno zaostrzyło kryteria dostępności kredytów, które jeszcze do niedawna były udzielane dość swobodnie, nawet do 110 procent wartości nieruchomości. Obecnie, udzielając kredytów na różne cele, między innymi zakup mieszkania czy domu, od kredytobiorcy wymaga się zwykle wniesienia wkładu własnego, wynoszącego kilkadziesiąt procent wartości nieruchomości. Ponieważ znaczna część osób wnioskujących o kredyt nie posiada własnej nieruchomości, istnieje opcja pomocy osób trzecich.

Pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania rodziców jest w takiej sytuacji wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem dla wnioskodawcy. Plusem takiego rozwiązania jest to, że spłatę tego typu pożyczki można rozłożyć na długi okres czasu, przez co raty mogą być stosunkowo niskie i dostępne.

Porównać ofertę

Pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania rodziców, a właściwie jego zasady w każdej instytucji finansowej wyglądają inaczej, dlatego warto wyłapać niuanse i różnice, które mogą okazać się kluczowe dla pożyczkobiorcy.

Niektóre instytucje finansowe wymagają, aby posiadacz nieruchomości był również współkredytobiorcą. Inne instytucje z kolei znane są z tego, że udzielają pożyczek tylko właścicielom lub współwłaścicielom mieszkania, będącego zabezpieczeniem pożyczki. Bywają również przypadki, kiedy przy udzielaniu tego rodzaju finansowania jest wymagane dodatkowe ubezpieczenie nieruchomości, na przykład od ognia i innych zdarzeń losowych, co nie każdemu jest na rękę. Jedna z największych firm oferujących finansowanie stosuje zasadę, aby podstawą zabezpieczenia pożyczki hipotecznej była wyłącznie nieruchomość własna kredytobiorcy – tym samym nie udzielając finansowania pod zastaw nieruchomości należących do osób trzecich, w tym rodziców. Istnieją także firmy, które swoją ofertę pożyczek hipotecznych kierują wyłącznie do firm, nie udzielając ich klientom indywidualnym.

Oświadczenie i zabezpieczenie

Niektórym firmom do udzielenia pożyczki wystarczy pisemne oświadczenie, złożone przez właściciela nieruchomości. Musi być w nim umieszczona zgoda na ustanowienie hipoteki, jednak taki dokument nakłada na właściciela nieruchomości konieczność wyrażenia zgody na jej skontrolowanie oraz informowanie firmy pożyczkowej o wszystkich zmianach prawnych i technicznych, dotyczących nieruchomości. Pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania rodziców ma solidne zabezpieczenie, jednak niektóre firmy wymagają dodatkowych gwarancji w postaci weksla in blanco lub ubezpieczenia pomostowego.

Dla osób młodych, nieposiadających niczego cennego na własność, pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania rodziców jest jedną z lepszych i bezpieczniejszych opcji finansowania.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.