3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI25 września 2017

Pożyczka bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?


Pożyczka bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

Klienci banków po złożeniu wniosku o kredyt są poddawani bardzo szczegółowej ocenie pod kątem wiarygodności finansowej. Jeżeli w jej trakcie okaże się, że potencjalny kredytobiorca nie spełnia wyśrubowanych wymagań, czyli nie posiada tzw. zdolności kredytowej, bank odmawia udzielenia kredytu. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą firmy pożyczkowe, które często przyznają pożyczkę nawet wówczas, gdy klient nie wykazuje zdolności kredytowej. Jak to możliwe?

Zdolność kredytowa – co to właściwie jest?

Zgodnie z polskim prawem bankowym, zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Jak wynika z przytoczonej definicji, jest to rutynowe postępowanie banku, który w ten sposób sprawdza, czy potencjalny klient posiada możliwość bezproblemowego zwrócenia pożyczonych pieniędzy oraz opłacenia kosztów związanych z kredytem.

Zdolność kredytowa – od czego zależy?

Taka kalkulacja ryzyka (ocena zdolności kredytowej) może opierać się na kilku czynnikach, w tym przede wszystkim:

  • otrzymywanych dochodach (np. ich wysokości czy źródle pochodzenia – czy jest to umowa o pracę, renta, czy np. świadczenia socjalne) oraz stałych wydatkach,
  • profilu klienta (na który składają się wiek, liczba osób na utrzymaniu, zawód, stan cywilny),
  • historii kredytowej (czy wcześniej były zaciągane zobowiązania, terminowość spłat – to wszystko bank sprawdza w BIK – Biurze Informacji Kredytowej),
  • aktualnych zobowiązaniach finansowych,
  • obecności w różnego rodzaju rejestrach dłużników (jak KRD, BIG).

Po pożyczkę bez zdolności kredytowej?

Jak widać, zdolność kredytowa oceniana przez banki to wypadkowa wielu czynników. Na decyzję instytucji finansowej ma wpływ wiele okoliczności, które obiektywnie mogą wydawać się nieistotne dla danego zobowiązania. Jeżeli bank stwierdzi jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności finansowej kredytobiorcy, wniosek o kredyt jest odrzucany. W takiej sytuacji wiele osób zgłasza się do firm pożyczkowych, które również przeprowadzają analizę sytuacji klienta, ale bardziej elastycznie podchodzą do kwestii zdolności kredytowej (m.in. dlatego, że ich działalność nie podlega pod restrykcyjne prawo bankowe). W trakcie oceny biorą one pod uwagę nieco inne czynniki, skupiając się przede wszystkim na konkretnej potrzebie oraz możliwościach danego klienta.

Pożyczka w Speed Cash Polska bez zdolności kredytowej

Przykładowo Speed Cash Polska przed udzieleniem pożyczki dla firmy, ocenia szansę na powodzenie danej inwestycji oraz jakość przedstawianego przez klienta zabezpieczenia. Jeśli przedsiębiorca (nawet początkujący) z różnych względów uzyskał negatywny wynik w ocenie zdolności kredytowej w banku, a jego pomysł ma potencjał, może on uzyskać pożyczkę od SCP. Co ważne, nie oznacza to zatem, że każdy może zaciągnąć takie zobowiązanie – wszystko zależy od wyniku profesjonalnej oceny przeprowadzonej przez eksperta.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.