3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI22 listopada 2016

Poza bankiem


Poza bankiem

Na rynku finansowym powiększa się grono odbiorców pozabankowych pożyczek pod zastaw nieruchomości. Jakie mają argumenty, by rywalizować z kredytem bankowym?

Kredyt nie jest na wyciągnięcie ręki, jego dostępność jest coraz bardziej ograniczona. Bank wyda decyzję odmowną tam, gdzie ryzyko kredytowe jest dla niego zbyt duże lub tam, gdzie przez swoje zawiłe procedury nie jest w stanie w odpowiednim czasie udzielić finansowania. A w wielu przypadkach liczy się czas i łatwy dostęp do środków, czy to pod kątem planów inwestycyjnych, czy wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Tę grupę zagospodarowują firmy pożyczkowe, włączając w nią tych, którzy nie mogą liczyć na kredyt ze względu np. na złą przeszłość kredytową. Nie są przeszkodami niekorzystny wpis w BIK, zadłużenie w ZUS lub Urzędzie Skarbowym.

Pozabankowa pożyczka pod zastaw nieruchomości

To pojęcie wskazuje, że zabezpieczeniem pożyczki ma być nieruchomość, np. mieszkanie, dom, lokal usługowy, hotel czy farma wiatrowa. Na tej nieruchomości firma pożyczkowa ustanawia hipotekę, czyli w istocie rzeczy mamy do czynienia z pożyczką hipoteczną. Hipoteka pojawia się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości  (w dziale IV księgi).  – Pozabankowe pożyczki pod zastaw nieruchomości charakteryzują się dużą elastycznością, dzięki czemu każdą potrzebę klienta rozpatrujemy indywidualnie – mówi Paweł Zieliński, Członek Zarządu Speed Cash Polska. Pod uwagę bierze się wszystkie niestandardowe rozwiązania, które mogą stanowić gwarancję dla pożyczki.

Dowolny cel

O ile uda się uzyskać bankowy kredyt hipoteczny, to jest on przyznawany w konkretnym celu, np. na zakup, remont, przebudowę. Takich ograniczeń nie ma w przypadku pożyczki. Nie definiuje celu, pozwalając na dużo większą elastyczność. Nie trzeba też rozliczać się z jej wykorzystania.

Niższy koszt i szybki dostęp

Koszt obsługi pożyczki nie jest duży, w zestawieniu z kosztami obsługi kredytów bankowych bez zabezpieczenia (tzw. „gotówek”). Zazwyczaj wystarczają 24 godziny, by podjąć decyzję, a nawet przelać pieniądze na konto.

Ograniczone formalności

 –Ze względu na zabezpieczenie pożyczki pozabankowej nieruchomością, nie wymaga się dostarczenia tak obszernej dokumentacji, jak to się dzieje w przypadku kredytu bankowego. Inaczej też podchodzi się do rentowności przedsięwzięcia – mówi Paweł Zieliński. Do podjęcia decyzji pożyczkowej wystarczy przedstawienie dokumentów potwierdzających bycie właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie przyznawanej pożyczki.

Liczne obciążenia nakładane na banki – podatkowe, prawne, biurokratyczne sprawiają, że coraz więcej klientów wypadnie z rynku bankowego i zabraknie dla nich produktów. Firmy pozabankowe umiejętnie tę niszę wypełniają.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.