3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI16 sierpnia 2017

Polacy coraz mocniej ufają firmom pożyczkowym!


Polacy coraz mocniej ufają firmom pożyczkowym!

Jak co roku Kantar TNS sprawdził, jaką reputacją cieszą się poszczególni przedstawiciele rynku finansowego w Polsce. Rozkład sił w tym sektorze nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem – największym zaufaniem niezmiennie darzymy NBP oraz banki w ogóle (wiarygodność na poziomie odpowiednio 66 proc. oraz 62 proc.), najmniejszym natomiast instytucje pozabankowe – ufa im 17 proc. Polaków. Te ostatnie mają jednak powody do zadowolenia z wyników omawianego badania. Dlaczego?

SZYBKI SKOK ZAUFANIA DO FIRM POŻYCZKOWYCH W CIĄGU ROKU

Tegoroczna wersja badania przeprowadzanego przez Kantar TNS pokazała, że działania mające na celu poprawę wizerunku firm pożyczkowych idą w dobrym kierunku, a ich ciężka praca nad budowaniem zaufania wśród Polaków zaczyna przynosić owoce. Mimo iż wynik sektora pozabankowego może nie wydawać się relatywnie wysoki, to w ciągu roku skoczył on aż o 54 proc. Jest to najszybszy wzrost zaufania spośród wszystkich badanych instytucji finansowych, jaki odnotowano w 2017 r. (przykładowo w przypadku banków zaufanie wzrosło o 1,6 proc., a dla SKOK-ów o ponad 40 proc.).

FIRMY POŻYCZKOWE GONIĄ SKOK-I

Warto w tym miejscu podkreślić, iż w tegorocznej wersji badania firmy pożyczkowe znalazły się na tym samym poziomie wiarygodności, na którym rok wcześniej były SKOK-i. Biorąc pod uwagę fakt, iż te drugie są podmiotami nadzorowanymi i licencjonowanymi, sektorpozabankowy może ogłosić niemały sukces.

RZADZIEJ DEKLARUJEMY BRAK ZAUFANIA DO FIRM POŻYCZKOWYCH

Kolejnym przejawem rosnącej wiarygodności firm pożyczkowych jest mniejsza liczba osób deklarujących brak zaufania do tego typu instytucji. Odsetek takich odpowiedzi spadł w stosunku do zeszłego roku o blisko 7 proc. W tym miejscu warto podkreślić, iż spośród wszystkich (13) badanych grup, podobny wynik zanotowała jeszcze tylko jedna z nich.

DOBRA ZMIANA W FIRMACH POŻYCZKOWYCH?

Tak szybkiego wzrostu wiarygodności firm pożyczkowych w ciągu ostatniego roku, mimo raczej negatywnego wizerunku kreowanego m.in. przez media, można upatrywać w szeregu różnych czynników.

Po pierwsze, wpływ na tak pozytywny wynik sektora pozabankowego mogą mieć zmiany w prawie wprowadzone na początku 2016. Co zostało uregulowane? Przede wszystkim ograniczono koszty kredytu oraz nałożono na firmy pożyczkowe nowe wymogi organizacyjne. Instytucje te zostały także obciążone tzw. „podatkiem bankowym”. W planach są kolejne regulacje, które m.in. wprowadzą publiczny Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego.

„Nie bez znaczenia pozostaje również wysiłek wkładany przez samych przedstawicieli sektora pozabankowego” – podkreśla Paweł Zieliński, prezes zarządu Speed Cash Polska Sp. z o.o. „Walka o pozytywny wizerunek prowadzona jest przede wszystkim przez troskę o wysoką jakość świadczonych usług, czy też odpowiednią ochronę konsumenta. Co więcej, w celu zwiększenia zaufania wśród potencjalnych i realnych klientów, firmy pożyczkowe dążą do samoregulacji w zakresie kredytu konsumenckiego, wprowadzenia Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy oraz np. aktywnie przeciwdziałają negatywnym skutkom kradzieży tożsamości” - dodaje.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.