3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI13 grudnia 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ POWINDYKACYJNYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PARTNERÓW KLIENTA KANCELARII ABBOT CAPITAL VII SP. Z O.O. SP. K.

Ogłaszający przetarg:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620317, o nr NIP: 5252662192 , REGON: 36467699400000 („Kancelaria”)

Przedmiot przetargu:

1. Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 67, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 20, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00507107/5. Lokal o powierzchni 58,10 m² składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 320.000,00 zł

2. Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 38, usytuowany  w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Bieruniu przy ul. Homera 24, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tychach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1T/00047551/8. Lokal o powierzchni 18,67 m² składa się z jednego pokoju, przedpokoju i łazienki.

Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł

3. Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 190, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1K/00087068/9. Lokal o łącznej powierzchni 37,80 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc,

Cena wywoławcza nieruchomości:103.000,00 zł

4. Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 54, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Wołominie przy ul. Lipińskiej 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1W/00107938/6. Lokal o łącznej powierzchni 44,40 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc. Do niniejszej nieruchomości przynależy również piwnica.

Cena wywoławcza nieruchomości: 110.000,00 zł

5. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno, przy ulicy Głównej, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 108/117, obręb 0005, o powierzchni 0,0690 ha ( sześćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1I/00028021/5 wraz z udziałem wynoszącym 3/28 (trzy dwudzieste ósme) części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 108/123, położoną w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno obręb nr 0005, stanowiącej drogę wewnętrzną o powierzchni 0,0947 ha (dziewięćset czterdzieści siedem metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr WA1I/00015542/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 550.000,00 zł

6. Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 9, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej 60, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1B/00011929/1. Lokal o łącznej powierzchni 67,10 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110.000,00 zł

7. Stanowiące odrębne nieruchomości dwa lokale mieszkalne nr 1 i 2 składające się łącznie na dom mieszkalny, położony w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sosnowej 6, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW KI1R/00029849/4 oraz KI1R/ 00029850/4. Dom o łącznej powierzchni 265,83 m² składa się z sześciu pokoi,  dwóch kuchni, wiatrołapu, dwóch przedpokoi, spiżarni, dwóch łazienek z wc, kotłowni, klatki schodowej, przynależnych pomieszczeń w podpiwniczeniu oraz garażu. Dodatkowo  poddasze składa się z trzech osobnych pokoi oraz łazienki z wc – poddasze  nie zostało uwzględnione w KW.

Cena wywoławcza nieruchomości: 280.000,00 zł

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Oferty mogą dotyczyć pojedynczych nieruchomości lub kilku nieruchomości, z wyszczególnieniem ceny.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo nabycia nieruchomości przysługuje nabywcy składającemu ofertę na kilka nieruchomości, co oznacza, że oferta złożona na największą liczbę lokali i równocześnie oferująca najwyższą cenę łączną – wygrywa.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierają ogłoszenia dostępne w Internecie na stronie: http://www.przetargi.egospodarka.pl/1000604_Ogloszenie-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-powindykacyjnych-nieruchomosci_2017.html

Informacje o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Kancelarii lub pod numerem telefonu + 48 530 605 302.

Oferty na zakup nieruchomości należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg”, z wyszczególnieniem ceny na każdy lokal w przypadku składania oferty  łącznej.

Maksymalny termin składania ofert: 20.12.2017r.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., ulica Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, o godzinie 12:00  w dniu 22.12.2017r.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 20.12.2017r.

Kancelaria Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Ogłaszający przetarg:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620317, o nr NIP: 5252662192 , REGON: 36467699400000, („Kancelaria”)

Przedmiot przetargu:

1. Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 67, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Czerniakowska 20, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00507107/5. Lokal o powierzchni 58,10 m² składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 320.000,00 zł

2. Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 38, usytuowany  w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Bieruniu przy ul. Homera 24, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tychach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1T/00047551/8. Lokal o powierzchni 18,67 m² składa się z jednego pokoju, przedpokoju i łazienki.

Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł

3. Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 190, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1K/00087068/9. Lokal o łącznej powierzchni 37,80 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc,

Cena wywoławcza nieruchomości:103.000,00 zł

4. Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 54, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Wołominie przy ul. Lipińskiej 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1W/00107938/6. Lokal o łącznej powierzchni 44,40 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc. Do niniejszej nieruchomości przynależy również piwnica.

Cena wywoławcza nieruchomości: 110.000,00 zł

5. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno, przy ulicy Głównej, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 108/117, obręb 0005, o powierzchni 0,0690 ha ( sześćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1I/00028021/5 wraz z udziałem wynoszącym 3/28 (trzy dwudzieste ósme) części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 108/123, położoną w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno obręb nr 0005, stanowiącej drogę wewnętrzną o powierzchni 0,0947 ha (dziewięćset czterdzieści siedem metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr WA1I/00015542/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 550.000,00 zł

6. Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 9, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej 60, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1B/00011929/1. Lokal o łącznej powierzchni 67,10 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110.000,00 zł

7. Stanowiące odrębne nieruchomości dwa lokale mieszkalne nr 1 i 2 składające się łącznie na dom mieszkalny, położony w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sosnowej 6, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW KI1R/00029849/4 oraz KI1R/ 00029850/4. Dom o łącznej powierzchni 265,83 m² składa się z sześciu pokoi,  dwóch kuchni, wiatrołapu, dwóch przedpokoi, spiżarni, dwóch łazienek z wc, kotłowni, klatki schodowej, przynależnych pomieszczeń w podpiwniczeniu oraz garażu. Dodatkowo  poddasze składa się z trzech osobnych pokoi oraz łazienki z wc – poddasze  nie zostało uwzględnione w KW.

Cena wywoławcza nieruchomości: 280.000,00 zł

Powyższe nieruchomości, oferowane w ramach przedmiotowego Przetargu, mogą być zajmowane przez osoby bez ważnego tytułu prawnego do nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia  20.12.2017 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa o godzinie 12 w dniu 22.12.2017 r.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 20.12.2017 r.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG”  należy składać osobiście lub pisemnie na adres:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Mazowiecka 9

00-052 Warszawa

Oferta powinna zawierać:

a)  imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Kancelarią,

b)  numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,

c)  numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,

d)  oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości, (dotyczy ofert na nabycie nieruchomości gruntowych),

e)  zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z  zakupem nieruchomości,

f)  oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i nie zgłasza zastrzeżeń,

g)  oferowaną cenę netto nabycia konkretnego prawa lub nieruchomości,

h)  datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo nabycia nieruchomości przysługuje nabywcy składającemu ofertę na kilka nieruchomości, co oznacza, że oferta złożona na największą liczbę lokali i równocześnie oferująca najwyższą cenę łączną – wygrywa.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Kancelarię.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu otwarcia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni. Kancelaria zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą), mailowo lub telefonicznie oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.

Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego wpłacić do depozytu lub na rachunek Kancelarii:

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, do przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w których „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie spełni warunków, zawartych w ogłoszeniu.

Kancelaria zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości lub w części – na każdym etapie postępowania, aż do momentu podpisania aktu notarialnego jak również do rezygnacji ze sprzedaży poszczególnych nieruchomości, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierają ogłoszenia dostępne w Internecie na stronie: http://www.przetargi.egospodarka.pl/1000604_Ogloszenie-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-powindykacyjnych-nieruchomosci_2017.html

Informacje o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Kancelarii lub  pod numerem telefonu + 48 530 605 302.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.