3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI17 maja 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LUB PRAW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KLIENTÓW KANCELARII ABBOT CAPITAL VII SP. Z O.O. SP. K.

Ogłaszający przetarg:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620317, o nr NIP: 5252662192 , REGON: 36467699400000 („Kancelaria”)

Przedmiot przetargu:

1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 91, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17c, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00282441/7. Lokal o powierzchni 26,00 m² składa się z jednego pokoju, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł

2. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 7, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Giżycku przy ul. Suwalskiej 14A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1G/00021655/4. Lokal o powierzchni 26,41 m² składa się z jednego pokoju, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł

3. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 16, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Askenazego 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00404287/5. Lokal o powierzchni 45,15 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, do którego przynależy, jako pomieszczenie przynależne piwnica nr 16 o powierzchni 2,04 m².

Cena wywoławcza nieruchomości: 210 000,00 zł

4. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 13, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Stolarskiej 5/7A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00049033/4. Lokal o powierzchni 55,10 m² składa się z trzech izb.

Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000,00 zł

5. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 4, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym we Wrocławiu, przy ul. Kluczborskiej 17, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00062814/1. Lokal o powierzchni 107,5 m² składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.

Cena wywoławcza nieruchomości: 230 000,00 zł

6. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 59, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie, przy ul. Czerniowieckiej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00432789/2. Lokal o powierzchni 97,82 m² składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 100 000,00 zł

7. prawo własności lokalu niemieszkalnego nr B6 wraz z trzema miejscami postojowymi naziemnymi o nr 37, 38, 40, położonego w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25B, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00312625/1. Lokal o powierzchni 145,03 m² składa się z pięciu pomieszczeń.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 100 000,00 zł + VAT

8. prawo własności stanowiące odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 38 wraz z miejscem postojowym podziemnym o nr 10 o powierzchni zgodnie z udziałem 29,44 m², położonego w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25D budynek 1212, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00294798/1. Lokal o powierzchni 129,08 m² składa się z hallu, aneksu kuchenno-jadalnego, łazienki, salonu oraz dwóch sypialni

oraz

prawo własności stanowiące odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z miejscem postojowym podziemnym o nr 11 o powierzchni zgodnie z udziałem 29,44 m², położonego w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25D budynek 1212, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00294753/4. Lokal o powierzchni 109,25 m² składa się z hallu, aneksu kuchenno-sypialnego, salonu, łazienki oraz sypialni

oraz

prawo własności stanowiące odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25D budynek 1212, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00294792/9. Lokal o powierzchni 80,88 m² składa się z hallu, aneksu kuchenno-jadalnego, ubikacji, salonu, sypialni, dwóch garderób oraz łazienki.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 500 000,00 zł + VAT

9. Dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 229m2, działka o powierzchni 690m2, położony w miejscowości Bobrowiec w Gminie Piaseczno (4 km od Piaseczna i 25 km od Warszawy), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1I/00028021/5. Powierzchnia zabudowy nieruchomości: 180,13 m2, powierzchnia użytkowa: 229,85 m2, kubatura: 1215 m3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 500 000,00 zł + VAT

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Oferty mogą dotyczyć pojedynczych nieruchomości/praw lub kilku nieruchomości lub praw, z wyszczególnieniem ceny.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo nabycia nieruchomości przysługuje nabywcy składającemu ofertę na kilka nieruchomości, co oznacza, że oferta złożona na największą liczbę lokali i równocześnie oferująca najwyższą cenę łączną – wygrywa.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierają ogłoszenia dostępne w Internecie na stronie: http://www.przetargi.egospodarka.pl/1000554_OGLOSZENIE-O-PRZETARGU-PUBLICZNYM-NA-SPRZEDAZ-NIERUCHOMOSCI_2017.html

Informacje o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Kancelarii lub pod numerem telefonu + 48 530 605 302.

Oferty na zakup nieruchomości lub praw należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg”, z wyszczególnieniem ceny na każdy lokal w przypadku składania oferty  łącznej.

Maksymalny termin składania ofert: 01.06.2017 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., ulica Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, o godzinie 13:00  w dniu 02.06.2017 r.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 01.06.2017 r.

Kancelaria Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Ogłaszający przetarg:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620317, o nr NIP: 5252662192 , REGON: 36467699400000, („Kancelaria”)

Przedmiot przetargu:

Ogłaszający przetarg ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i praw stanowiących własność Klientów Kancelarii Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Oferty mogą dotyczyć pojedynczych nieruchomości/praw lub kilku nieruchomości lub praw, z wyszczególnieniem ceny.

Przedmiot przetargu:

1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 91, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17c, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00282441/7. Lokal o powierzchni 26,00 m² składa się z jednego pokoju, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł

2. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 7, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Giżycku przy ul. Suwalskiej 14A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1G/00021655/4. Lokal o powierzchni 26,41 m² składa się z jednego pokoju, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł

3. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 16, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Askenazego 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00404287/5. Lokal o powierzchni 45,15 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, do którego przynależy, jako pomieszczenie przynależne piwnica nr 16 o powierzchni 2,04 m².

Cena wywoławcza nieruchomości: 210 000,00 zł

4. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 13, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Stolarskiej 5/7A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00049033/4. Lokal o powierzchni 55,10 m² składa się z trzech izb.

Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000,00 zł

5. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 4, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym we Wrocławiu, przy ul. Kluczborskiej 17, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00062814/1. Lokal o powierzchni 107,5 m² składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.

Cena wywoławcza nieruchomości: 230 000,00 zł

6. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 59, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie, przy ul. Czerniowieckiej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00432789/2. Lokal o powierzchni 97,82 m² składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 100 000,00 zł

7. prawo własności lokalu niemieszkalnego nr B6 wraz z trzema miejscami postojowymi naziemnymi o nr 37, 38, 40, położonego w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25B, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00312625/1. Lokal o powierzchni 145,03 m² składa się z pięciu pomieszczeń.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 100 000,00 zł + VAT

8. prawo własności stanowiące odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 38 wraz z miejscem postojowym podziemnym o nr 10 o powierzchni zgodnie z udziałem 29,44 m², położonego w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25D budynek 1212, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00294798/1. Lokal o powierzchni 129,08 m² składa się z hallu, aneksu kuchenno-jadalnego, łazienki, salonu oraz dwóch sypialni

oraz

prawo własności stanowiące odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z miejscem postojowym podziemnym o nr 11 o powierzchni zgodnie z udziałem 29,44 m², położonego w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25D budynek 1212, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00294753/4. Lokal o powierzchni 109,25 m² składa się z hallu, aneksu kuchenno-sypialnego, salonu, łazienki oraz sypialni

oraz

prawo własności stanowiące odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25D budynek 1212, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00294792/9. Lokal o powierzchni 80,88 m² składa się z hallu, aneksu kuchenno-jadalnego, ubikacji, salonu, sypialni, dwóch garderób oraz łazienki.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 500 000,00 zł + VAT

9. Dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 229m2, działka o powierzchni 690m2, położony w miejscowości Bobrowiec w Gminie Piaseczno (4 km od Piaseczna i 25 km od Warszawy), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1I/00028021/5. Powierzchnia zabudowy nieruchomości: 180,13 m2, powierzchnia użytkowa: 229,85 m2, kubatura: 1215 m3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 500 000,00 zł + VAT

Wszystkie powyższe nieruchomości oferowane w ramach przedmiotowego Przetargu, mogą być zajmowane przez osoby bez ważnego tytułu prawnego.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia  01.06.2017 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa o godzinie 13 w dniu 02.06.2017 r.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 01.06.2017 r.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG”  należy składać osobiście lub pisemnie na adres:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa

Oferta powinna zawierać:

a)  imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Kancelarią,

b)  numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,

c)  numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,

d)  oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości, (dotyczy ofert na nabycie nieruchomości gruntowych),

e)  zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z  zakupem nieruchomości,

f)  oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i nie zgłasza zastrzeżeń,

g)  oferowaną cenę netto nabycia konkretnego prawa lub nieruchomości,

h)  datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo nabycia nieruchomości przysługuje nabywcy składającemu ofertę na kilka nieruchomości, co oznacza, że oferta złożona na największą liczbę lokali i równocześnie oferująca najwyższą cenę łączną – wygrywa.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Kancelarię.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu otwarcia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni. Kancelaria zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą), mailowo lub telefonicznie oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.

Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego wpłacić do depozytu lub na rachunek Kancelarii:

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, do przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w których „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie spełni warunków, zawartych w ogłoszeniu.

Kancelaria zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości lub w części – na każdym etapie postępowania, aż do momentu podpisania aktu notarialnego jak również do rezygnacji ze sprzedaży poszczególnych nieruchomości, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierają ogłoszenia dostępne w Internecie na stronie: http://www.przetargi.egospodarka.pl/1000554_OGLOSZENIE-O-PRZETARGU-PUBLICZNYM-NA-SPRZEDAZ-NIERUCHOMOSCI_2017.html

Informacje o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Kancelarii lub  pod numerem telefonu + 48 530 605 302.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.