3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI02 lutego 2017

Ogłoszenie o przetargu publicznym


Ogłoszenie o przetargu publicznym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LUB PRAW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. S.K.A.

Ogłaszający przetarg:

Speed Cash Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486129, o nr NIP: 5252573028 , REGON: 146988969.

Przedmiot przetargu:

Ogłaszający przetarg ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lub praw stanowiących własność Speed Cash Polska sp. z o.o. S.K.A.:

 1. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 34, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krakowie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Lotniczej 20, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KR1P/00478690/9.Lokal o powierzchni 23,30 m² składa się z jednego pokoju, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza: 100 000,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 17, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Skierniewicach przy ul. Buczka 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Skierniewicach, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1H/00009415/4.Lokal o powierzchni 25,27 m² składa się z kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr A3, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie, dzielnicy Ochota przy ul. Figiel 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00491787/2.Lokal wraz z komórką o łącznej powierzchni 60,63 m² składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, hallu oraz łazienki, do którego to lokalu przynależy komórka nr A 1-7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 385 000,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 7, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Giżycku przy ul. Suwalskiej 14A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1G/00021655/4. Lokal o powierzchni 26,41 m² składa się z kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 62 800,00 zł

 1. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Małej Łąki 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00473528/5.Lokal o powierzchni 55,40 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza: 280 000,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 16, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Askenazego 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00404287/5. Lokal o powierzchni 45,15 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, do którego przynależy, jako pomieszczenie przynależne piwnica nr 16 o powierzchni 2,04 m².

Cena wywoławcza nieruchomości: 210 000,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 13, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Elblągu przy Alei Tysiąclecia 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00059816/4. Lokal o powierzchni 42,66 m² składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc, do którego przynależy, jako pomieszczenie przynależne piwnica o powierzchni 3,00 m².

Cena wywoławcza nieruchomości: 82 500,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 1, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym we Wrocławiu, przy Alei Generała Józefa Hallera, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00299191/7. Lokal o powierzchni 59,26 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł

 1.  stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 1, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, przy ul. Kiedacza 46, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00297049/4. Lokal o powierzchni 117,20 m² składa się z pięciu pokoi, korytarza, hallu, łazienki, wc i kuchni, wraz z przynależnymi trzema pomieszczeniami, tj. dwoma miejscami postojowymi nr 2 i 3 oraz komórką.

Cena wywoławcza nieruchomości: 400 000,00 zł

 1.  stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 13, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Stolarskiej 5/7A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00049033/4. Lokal o powierzchni 55,10 m² składa się z trzech izb.

Cena wywoławcza nieruchomości: 59 800,00 zł

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo nabycia nieruchomości przysługuje nabywcy składającemu ofertę na kilka nieruchomości, co oznacza, że oferta złożona na największą liczbę lokali i równocześnie oferująca najwyższą cenę łączną – wygrywa.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierają ogłoszenia dostępne w Internecie na stronie: http://www.przetargi.egospodarka.pl/1000533_przetarg-publiczny-na-sprzedaz-nieruchomosci-lub-praw-stanowiacych-wlasnosc-speed-cash-polska-sp-z-o-o-s-k-a_2017.html.

Informacje o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu + 48 530 605 302.

Oferty na zakup nieruchomości lub praw należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Speed Cash Polska Sp. z o.o. s.k.a., mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg”, z wyszczególnieniem ceny na każdy lokal w przypadku składania oferty  łącznej.

Maksymalny termin składania ofert: 17.02.2017r.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Speed Cash Polska sp. z o.o. S.K.A., ulica Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, o godzinie 13:00  w dniu 20.02.2017r.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 17.02.2017r.

Speed Cash Polska sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO                                                              

Ogłaszający przetarg:

Speed Cash Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486129, o nr NIP: 5252573028 , REGON: 146988969, („ Spółka”)

Przedmiot przetargu:

Ogłaszający przetarg ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i praw stanowiących własność Speed Cash Polska sp. z o.o. S.K.A. Oferty mogą dotyczyć pojedynczych nieruchomości/praw lub kilku nieruchomości lub praw, z wyszczególnieniem ceny.:

 1. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 34, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krakowie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Lotniczej 20, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KR1P/00478690/9.Lokal o powierzchni 23,30 m² składa się z jednego pokoju, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza: 100 000,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 17, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Skierniewicach przy ul. Buczka 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Skierniewicach, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1H/00009415/4.Lokal o powierzchni 25,27 m² składa się z kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr A3, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie, dzielnicy Ochota przy ul. Figiel 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00491787/2.Lokal wraz z komórką o łącznej powierzchni 60,63 m² składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, hallu oraz łazienki, do którego to lokalu przynależy komórka nr A 1-7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 385 000,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 7, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Giżycku przy ul. Suwalskiej 14A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1G/00021655/4. Lokal o powierzchni 26,41 m² składa się z kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 62 800,00 zł

 1. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Małej Łąki 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00473528/5.Lokal o powierzchni 55,40 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza: 280 000,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 16, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Askenazego 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00404287/5. Lokal o powierzchni 45,15 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, do którego przynależy, jako pomieszczenie przynależne piwnica nr 16 o powierzchni 2,04 m².

Cena wywoławcza nieruchomości: 210 000,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 13, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Elblągu przy Alei Tysiąclecia 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00059816/4. Lokal o powierzchni 42,66 m² składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc, do którego przynależy, jako pomieszczenie przynależne piwnica o powierzchni 3,00 m².

Cena wywoławcza nieruchomości: 82 500,00 zł

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 1, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym we Wrocławiu, przy Alei Generała Józefa Hallera, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00299191/7. Lokal o powierzchni 59,26 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł

 1.  stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 1, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, przy ul. Kiedacza 46, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00297049/4. Lokal o powierzchni 117,20 m² składa się z pięciu pokoi, korytarza, hallu, łazienki, wc i kuchni, wraz z przynależnymi trzema pomieszczeniami, tj. dwoma miejscami postojowymi nr 2 i 3 oraz komórką.

Cena wywoławcza nieruchomości: 400 000,00 zł

 1.  stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 13, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Stolarskiej 5/7A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00049033/4. Lokal o powierzchni 55,10 m² składa się z trzech izb.

Cena wywoławcza nieruchomości: 59 800,00 zł

Wszystkie powyższe nieruchomości oferowane w ramach przedmiotowego Przetargu, zajmowane są przez osoby bez ważnego tytułu prawnego.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty. do dnia  17.02.2017.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Speed Cash Polska sp. z o.o. S.K.A., ulica Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, o godzinie 13 w dniu 20.02.2017r.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 17.02.2017r.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG”  należy składać osobiście lub pisemnie na adres:

Speed Cash Polska Sp. z o.o. S.K.A.

Ul. Mazowiecka 9

00-052 Warszawa

Oferta powinna zawierać:

a)     imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów ze Spółką,

b)     numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,

c)      numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,

d)     oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości, (dotyczy ofert na nabycie nieruchomości gruntowych),

e)     zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z  zakupem nieruchomości,

f)       oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i nie zgłasza zastrzeżeń,

g)     oferowaną cenę netto nabycia konkretnego prawa lub nieruchomości,

h)     datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej,

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo nabycia nieruchomości przysługuje nabywcy składającemu ofertę na kilka nieruchomości.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółkę.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu otwarcia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.

Spółka zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą) lub telefonicznie oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.

Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

 Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego wpłacić do depozytu lub na rachunek Speed Cash Polska Sp. z o.o. s.k.a:

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, do przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w których „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta spełniająca warunki zawarte w ogłoszeniu.

Spółka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania, aż do momentu podpisania aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierają ogłoszenia dostępne w Internecie na stronie: http://www.przetargi.egospodarka.pl/1000533_przetarg-publiczny-na-sprzedaz-nieruchomosci-lub-praw-stanowiacych-wlasnosc-speed-cash-polska-sp-z-o-o-s-k-a_2017.html.

Informacje o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie spółki lub  pod numerem telefonu + 48 530 605 302.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.