3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI23 października 2018

Obligacje korporacyjne jako źródło pozyskania kapitału


Obligacje korporacyjne jako źródło pozyskania kapitału

W ostatnich latach obligacje korporacyjne zyskują w Polsce coraz więcej zwolenników. Dla emitentów jest to korzystna opcja na pozyskanie kapitału np. na badania i rozwój. Dla inwestora stanowią one natomiast szansę na korzystne ulokowanie kapitału. Czym są obligacje korporacyjne? Co warto o nich wiedzieć?

Obligacje korporacyjne – co to takiego?

Obligacje korporacyjne, emitowane są zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o obligacjach. We wspomnianym akcie prawnym znajdziemy m.in. ich definicję wskazującą, że są to dłużne papiery wartościowe, które potwierdzają zadłużenie podmiotu, który je wyemitował.

Kto może emitować obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne mogą być emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną (czyli przedsiębiorcy działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej), a także spółki komandytowo-akcyjne.

 Obligacje korporacyjne jako forma pozyskania kapitału

Obligacje korporacyjne zyskują coraz większą popularność (szacuje się, że tego typu obligacji przybywa w ciągu roku o średnio 20%), mimo że jest to dość ryzykowna forma finansowania. Zwolennicy podkreślają, że ich zaletą jest większa niż np. w przypadku kredytu bankowego elastyczność. Emitent ustala zarówno termin wykupu, jak również częstotliwość płatności odsetkowych, wysokość oprocentowania, a także jego rodzaj (stałe czy zmienne).

Co więcej, ma on szersze możliwości w zakresie wykorzystania środków pozyskanych w ten sposób. Chociaż najczęściej są one przeznaczane na inwestycje długoterminowe lub – tak jak w przypadku funduszy pożyczkowych, w tym również Speed Cash Polska – na finansowanie działalności finansowej i niefinansowej (o trwających lub zbliżających się emisjach papierów wartościowych Speed Cash Polska oraz spółek powiązanych dowiesz się wysyłając zapytanie na kontakt@speedcashpolska.pl).

Handel obligacjami korporacyjnymi w Polsce

Handel obligacjami korporacyjnymi odbywa się na rynku Catalyst, prowadzonym na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot. Znajdziemy tam wszystkie tego typu papiery dłużne wprowadzone do obrotu w formie oferty publicznej. Co ciekawe, na koniec 2016 roku na polskim rynku obligacyjnych notowanych było 566 instrumentów. To stawia nas wśród liderów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ryzyko emitenta obligacji korporacyjnych

Kupując obligacje korporacyjne należy liczyć się z ryzykiem niewypłacalności po stronie emitenta. Właśnie dlatego, zanim zdecydujemy się na zakup takiego papieru dłużnego, warto sprawdzić wiarygodność oraz tzw. standing finansowy emitenta (szczególnie jeśli mamy do czynienia z niezabezpieczonymi obligacjami korporacyjnymi). W celu zagwarantowania bezpieczeństwa transakcji, emitent może zdecydować się na zabezpieczone obligacje korporacyjne – takim zabezpieczeniem może być: hipoteka, zastaw rejestrowy lub poręczenie.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.