3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI20 lutego 2018

Mam problemy finansowe – czy dostanę pożyczkę?


Mam problemy finansowe – czy dostanę pożyczkę?

Klientami funduszy pożyczkowych często są osoby, które popadły w kłopoty finansowe i z tego powodu nie mogą liczyć na tradycyjne finansowanie z banku. Powodem negatywnej oceny zdolności kredytowej może okazać się np. zła historia w Biurze Informacji Kredytowej (BIK-u), zajęcie komornicze, czy też zaciągnięte dotychczas zadłużenie. Obecnie również w takich przypadkach można liczyć na uzyskanie pożyczki z sektora pozabankowego.

Co sprawdzi fundusz pożyczkowy zanim udzieli pożyczki?

Osoba z dużym zadłużeniem lub zajęciem komorniczym to bardzo ryzykowny klient dla każdej instytucji finansowej – czy to dla banku, czy dla funduszu pożyczkowego. Dlatego rzetelny pożyczkodawca w pierwszej kolejności przeprowadzi dokładną analizę sytuacji finansowej potencjalnego klienta.

Co będzie weryfikowane w trakcie takiej analizy? Przede wszystkim fundusz upewni się, czy po odjęciu wszystkich zobowiązań (codziennych rachunków, ewentualnych potrąceń komorniczych czy rat kredytów itp.) pożyczkobiorca dysponuje dochodem w wysokości pozwalającej na spłatę miesięcznej raty pożyczki. Inną istotną kwestią jest zabezpieczenie, jakie może zaoferować (np. czy jest właścicielem nieruchomości lub samochodu i o jakiej wartości). Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku takiej weryfikacji fundusz pożyczkowy przygotowuje ofertę dopasowaną do możliwości danego klienta i udziela pożyczki.

Na kłopoty finansowe – pożyczka pod zastaw lub finansowanie pomostowe

W przypadku problemów finansowych, zajęcia komorniczego, czy złej historii w BIK-u najlepszym rozwiązaniem może okazać się pożyczka pod zastaw oraz tzw. finansowanie pomostowe, które jest udzielane do czasu odzyskania zdolności kredytowej przez klienta. W przypadku obu produktów zabezpieczenie dla funduszu pożyczkowego stanowi majątek danej osoby – np. samochód, firmowy sprzęt, nieruchomość (mieszkanie, działka). W przypadku braku spłat, instytucja finansowa będzie miała prawo egzekwować swoje należności właśnie z majątku wskazanego przez pożyczkobiorcę jako zabezpieczenie. Od tego, co potencjalny pożyczkobiorca będzie mógł przekazać pod zastaw zależą warunki, na jakich zostanie udzielone finansowanie.

Jak uzyskać pożyczkę od Speed Cash Polska?

Niezależnie od obecnego stanu zadłużenia, historii w BIK-u, czy ciążącej na majątku egzekucji komorniczej, by uzyskać pożyczkę Speed Cash Polska wystarczą cztery kroki:

Krok 1. Złożenie wniosku o pożyczkę – online, osobiście w naszej siedzibie lub telefonicznie.

Krok 2. Dostarczenie wymaganych dokumentów – najczęściej potwierdzające własność nieruchomości, która będzie stanowić zabezpieczenie pożyczki.

Krok 3. Oczekiwanie na decyzję o pożyczce – nasz zespół ekspertów zweryfikuje dostarczone dokumenty oraz sprawdzi stan prawny nieruchomości, a następnie przygotuje ofertę dostosowaną do sytuacji finansowej klienta.

Krok 4. Podpisanie umowy i wypłata pożyczki – jeśli weryfikacja dokumentów zakończy się pozytywnym wynikiem, pozostaje tylko podpisanie umowy w kancelarii notarialnej i oczekiwanie na przelew od Speed Cash Polska.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.