3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI04 października 2018

Mam pożyczkę – czy dostanę kolejną?


Mam pożyczkę – czy dostanę kolejną?

Mimo że uzyskanie finansowania w funduszu pożyczkowym jest zdecydowanie łatwiejsze niż zaciągnięcie kredytu w banku, również tego typu instytucje finansowe wymagają od swoich klientów spełnienia określonych (mniej lub bardziej restrykcyjnych) warunków. Jednym z nich jest najczęściej posiadanie zdolności kredytowej na odpowiednim poziomie. Czy w związku z powyższym fakt posiadania innej pożyczki lub kredytu może wpłynąć negatywnie na decyzję funduszu?

Kto może dostać więcej niż jedną pożyczkę?

Zasadniczo możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki lub kredytu i pożyczki. Wszystko zależy od tego, kto ubiega się o kolejne finansowanie, w jakiej jest sytuacji (jaką ma zdolność kredytową), na jaką kwotę chce się zadłużyć i gdzie. Większość funduszy pożyczkowych przed udzieleniem pożyczki sprawdza, czy potencjalny klient będzie w stanie ją spłacić (czyli czy w swoim miesięcznym budżecie posiada odpowiednie środki, by oddać pożyczony kapitał, wraz z odsetkami i innymi kosztami). Jeśli taka weryfikacja przebiegnie pozytywnie, wówczas niezależnie od tego, ile mamy już długów, szanse na uzyskanie kolejnej pożyczki są spore.

Dobra historia kredytowa pomoże

Pozytywny wpływ na decyzję funduszu pożyczkowego dotyczącą udzielenia kolejnej pożyczki będzie miała dobra historia kredytowa potencjalnego klienta. Równolegle do analizy zdolności kredytowej sprawdzana jest bowiem także dotychczasowa historia długów w słynnym BIK – Biurze Informacji Kredytowej oraz innych biurach informacji gospodarczej. Jeżeli w trakcie takiej kontroli pojawią się wzmianki o nieterminowych spłatach lub dane potencjalnego klienta wyskoczą w Krajowym Rejestrze Długów, fundusz pożyczkowy może nie zgodzić się na udzielenie finansowania (niezależnie od liczby dotychczas zaciągniętych zobowiązań).

Dwie pożyczki w jednej firmie pożyczkowej? Czasami to niemożliwe

Należy pamiętać również o tym, że wśród funduszy pożyczkowych dostępnych na polskim rynku jest sporo takich, które nie pozwalają swoim klientom na zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki (zgodnie z zasadą: jeden klient = jedna aktywna pożyczka). W takim wypadku udzielenie nowego finansowania jest możliwe dopiero po spłacie dotychczasowego zadłużenia. Czasami w ofercie zawarta jest możliwość dobrania dodatkowej kwoty do już zaciągniętego finansowania.

Nie wyklucza to możliwości zabiegania o kolejną pożyczkę u innego pożyczkodawcy. Co więcej, niektóre fundusze pożyczkowe – jak np. Speed Cash Polska – posiadają w swojej ofercie pożyczki konsolidacyjne, które pozwolą połączyć kilka długów w jeden, korzystnie oprocentowany.

Czy warto zaciągać więcej niż jedną pożyczkę?

Decydując się na kolejną pożyczkę warto mieć na uwadze nie tylko fakt, że trzeba będzie ją zwrócić, ale także dodatkowe koszty, jakie trzeba będzie ponieść w związku z uzyskaniem finansowania. Właśnie dlatego zaleca się raczej – oczywiście jeśli jest to możliwe – zaciągnięcie jednej większej pożyczki niż kilku mniejszych u różnych pożyczkodawców.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.