3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI22 grudnia 2017

Leasing zwrotny nieruchomości


Leasing zwrotny nieruchomości

Jedną z alternatywnych form pozyskiwania kapitału inwestycyjnego jest leasing zwrotny nieruchomości. Polega na sprzedaży nieruchomości i zawarciu jednocześnie umowy leasingu na zaplanowany okres. Dzięki tej opcji można otrzymać nawet kilka milionów złotych używając nadal swoją sprzedaną nieruchomość.

Ostatnie kilka lat to prawdziwy przełom na rynkach finansowych. Leasing zwrotny stał się jednym z bardziej przydatnych narzędzi finansowania każdej przedsiębiorczości, zarówno dużej, jak i tej małej. To doskonały sposób nie tylko na pozyskanie kapitału inwestycyjnego, ale również funduszy, które będą przeznaczone na bieżącą działalność gospodarczą. To również dobry sposób na uwolnienie kapitału, zamrożonego w konkretnej części majątku firmy. Transakcja pozwala także na zlikwidowanie obciążeń finansowych, zakup sprzętu lub kolejną inwestycję bez konieczności zaciągania kredytu czy pożyczki. W roli pożyczki (kredytu) występuje leasing, ponieważ dzięki sprzedaży środków trwałych zyskuje się środki obrotowe. Mogą one posłużyć szybszemu osiągnięciu dochodu.

Zasada leasingu zwrotnego nieruchomości jest prosta. Przedsiębiorca zainteresowany taką formą transakcji sprzedaje firmie leasingującej nabyte przez siebie nieruchomości. Jednocześnie zastrzega, że prawo do dalszego korzystania z nich, na warunkach zawartych w umowie leasingowej, będzie należało do niego. Od momentu zawarcia umowy właścicielem nieruchomości w sensie prawnym staje się finansujący (nabywca), jednak w praktyce z budynku w dalszym ciągu korzysta ta sama firma. Często jest tak, że nawet nie ma konieczności opuszczenia pomieszczeń w nieruchomości, której dotyczyła transakcja. Przedmiotem leasingu zwrotnego może być praktycznie każdy składnik majątku, podlegający amortyzacji, zaś przedsiębiorca uiszcza określony czynsz w okresie, jaki przewiduje umowa.

Leasing zwrotny najbardziej opłaca się tym podmiotom, które posiadają wysoką wartość środków trwałych, ale cierpią na niedostatek kapitału obrotowego, lub też chcą w krótkim czasie pozyskać kapitał na dalsze inwestycje. Taka forma transakcji może być zawierana w wielu sektorach, na przykład w przemyśle, transporcie, logistyce, usługach czy też ochronie zdrowia. W leasingu zwrotnym nieruchomości sporo zależy od oceny jakości i ryzyka umowy najmu. Brak pozytywnej odpowiedzi banku w sprawie przyznania kredytu nie oznacza, że nie będzie można również skorzystać z leasingu zwrotnego. Korzyści finansowe z takiej transakcji to przede wszystkim pozyskanie kapitału inwestycyjnego lub obrotowego w zamian za nieruchomość.

Biorąc powyższe pod uwagę, decydując się na tę formę pozyskania funduszy, warto dokładnie  przeanalizować ofertę, wybierając tę której rozwiązania w największym stopniu spełnią oczekiwania przedsiębiorcy.


Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.