3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI25 stycznia 2021
KOMUNIKAT ZARZĄDU SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 25 STYCZNIA 2021 ROKU

 

Warszawa, 25.01.2021 r.

SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O.

W RESTRUKTURYZACJI

UL. MAZOWIECKA 9

00-052 WARSZAWA

KRS 0000476807

ZWANA DALEJ SPÓŁKĄ

 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 25 STYCZNIA 2021 ROKU

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Speed Cash Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 11 stycznia 2021 roku zostało skutecznie zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wraz z następującym porządkiem obrad:

1)           Otwarcie Zgromadzenia

2)           Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.

3)           Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)           Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5)           Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania wspólników do wniesienia dopłat.

6)           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki w przedmiocie zmiany jej reprezentacji.

7)           Przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki.

8)           Przyjęcie informacji oraz sprawozdania z działalności Członka Zarządu Macieja Batora za okres od 31.08.2020 roku do 31.12.2020 roku.

9)           Przyjęcie informacji o planach dotyczących działalności Spółki na kolejne lata.

10)        Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

W związku z tym, że na Zgromadzeniu pojawił się wyłącznie pełnomocnik Wspólnika Pana Jerzego Mariana Wieczorka nie doszło ono, niestety do skutku bowiem umowa Spółki stanowi, że do podjęcia decyzji potrzebne jest aby na zgromadzeniu obecni byli wszyscy Wspólnicy.

 

Zarząd informuje, że napotyka ogromne problemy komunikacyjne oraz decyzyjne z powodu, braku stawiennictwa Pani Ewy Michalewskiej na wyznaczonych przez zarząd zgromadzeniach w dniu 30 września 2020 r. oraz w dniu 11 stycznia 2021 r. Nadto prosimy mieć na względzie, iż zarząd oraz współpracownicy spółki próbują dotrzeć do Wspólnika Pani Ewy Michalewskiej oraz jej aktualnego pełnomocnika w osobie Pana Jacka Marka Michalewskiego za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych, jednakże do dnia dzisiejszego bezskutecznie.

 

Mimo podejmowania różnych prób kontaktu nie uzyskujemy w tym kierunku żadnego rezultatu, co powoduje iż Zarząd nie może podejmować dalszych, wiążących decyzji mając na uwadze zapisy umowy Spółki, z wyłączeniem bieżących czynności dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Zarząd oraz Pełnomocnicy Spółki w dalszym ciągu podejmują bieżące oraz niezbędne działania celem utrzymania podstawowej działalności, jednocześnie pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie lub możliwości co do rozwoju Spółki jakie zostaną nam złożone.

 

Ponadto informuję, że Zarząd przy wsparciu współpracowników oraz poprzedniego Zarządu  w czasie od 31 sierpnia 2020 roku do 19 stycznia 2021 roku odzyskał dla Spółki kwotę 730 472,39 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 39/100)

 

Zarząd posiada wiedzę o rozmowach pozostałych Wspólników na temat prac prowadzonych nad poszukiwaniem rozwiązania problemów finansowych Spółki. Niemniej jednak Zarząd oczekuje konkretnych propozycji oraz podjęcia przez Wspólników decyzji i współpracy w tym zakresie z Zarządem.

 

 

 

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.