3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI25 listopada 2020
KOMUNIKAT ZARZĄDU SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 ROKU

 

Warszawa, 25.11.2020 r.

SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. w restrukturyzacji

UL. MAZOWIECKA 9

00-052 WARSZAWA

KRS 0000476807

 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 ROKU

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Speed Cash Polska informuje, że w dniu 25 listopada 2020 roku w siedzibie spółki odbyło się spotkanie z pełnomocnikami reprezentującym dużą część Obligatariuszy.

 

Spotkanie przebiegło w partnerskiej atmosferze podczas którego udzielono odpowiedzi na zadane pytania Obligatariuszy. Ponadto Zarząd zobowiązał się udzielić odpowiedzi pisemne po otrzymaniu dodatkowych i szczegółowych pytań oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

 

Zarząd informuję, że podjął również rozmowy z obecnymi oraz poprzednimi Beneficjentami oraz Wspólnikami w celu dokonania spójnych ustaleń co do wizji działalności Spółki lub sposobu jej restrukturyzacji.

 

W dniu 25 listopada 2020 roku Pełnomocnik Spółki złożył wniosek  w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu wykonującej zadania zlecone w ustawie z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej, w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców o udzielenie takowej pomocy Speed Cash Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Jednocześnie Zarząd wzywa Obligatariuszy oraz pozostałych wierzycieli do aktualizacji swoich danych adresowych, e-mailowych oraz telefonicznych na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub adres siedziby spółki: ul. Mazowiecka 9 (III piętro), 00-052 Warszawa,

 

Zważywszy, że pełnomocnicy obecni na spotkaniu reprezentowali prawie połowę Obligatariuszy, celem podjęcia wspólnych kroków oraz wypracowania jednoznacznych, koherentnych oraz dbających o wszystkich Wierzycieli (Obligatariuszy) działań,  rekomendujemy kontakt lub zgłoszenie się do następujących osób:

Adwokat Tomasz Gołębiowski - tel. 666845989, tomaszgolebiowski.kancelaria@gmail.com

Adwokat Maciej Kruszewski - tel. 663732942, maciejkruszewski.kancelaria@gmail.com

 

Powyższe pozwoli na sprawne działanie i skoordynowanie podejmowania decyzji na linii Spółka – Zarząd – Wspólnicy – Nadzorca Sądowy.

 

Zarząd oraz Pełnomocnik Spółki w dalszym ciągu podejmuję bieżące oraz niezbędne działania celem utrzymania podstawowej działalności, jednocześnie pozostaje otwarty na wszelkie sugestie lub możliwości co do rozwoju Spółki jakie zostaną mu złożone.

 

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.