3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI19 listopada 2020
KOMUNIKAT ZARZĄDU SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 19 LISTOPADA 2020 ROKU

Warszawa, 19.11.2020 r. 

SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. w restrukturyzacji

UL. MAZOWIECKA 9 

00-052 WARSZAWA

KRS 0000476807

Zwana dalej spółką

 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 19 LISTOPADA 2020 ROKU

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Speed Cash Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji informuje, iż złożył propozycje układowe do nadzorcy sądowego Pana Pawła Lewandowskiego, lecz nadal trwają ostateczne ustalenia co do ich kształtu.

 

Spółka w dniu 30 października 2020 roku zmieniła umowę najmu, zawartą na czas określony trwający 5 lat, negocjując okres trwania umowy oraz cenę najmu. W wyniku ugody, skrócono okres trwania umowy z 5 lat do 3 lat, w wyniku tego zaoszczędzono w skali tych lat 624 000,00 złotych. Siedziba spółki znajduje się pod tym samym adresem, lecz nie na IV, a III piętrze. Zarząd informuje, iż w przypadku zerwania umowy, Spółka byłaby zobowiązana do zapłaty za cały okres trwania umowy najmu. Po długich negocjacjach trwających od miesiąca lipca 2020 roku udało nam się dojść do porozumienia z Wynajmującym i w ten sposób skrócono okres najmu, a także zmniejszono powierzchnię biura.

 


Spółka informuje, iż w obecnej chwili nie ma pełnej reprezentacji, gdyż zgodnie z umową Spółki w jej imieniu może działać łącznie dwóch Członków Zarządu. W obecnej sytuacji, w wyniku rezygnacji Jakuba Króla z funkcji Członka Zarządu, od dnia 30 października 2020 roku jedynym reprezentantem Speed Cash Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji pozostaje Maciej Bator (nieujawniony jeszcze w Krajowym Rejestrze Sądowym).

 

Członek Zarządu podejmuje działania jako pełnomocnik Spółki, w tym dąży do skutecznego zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzania Wspólników celem powołania drugiego członka Zarządu lub dokonania zmiany umowy Spółki w przedmiocie sposobu reprezentacji (członek zarządu wraz z prokurentem).

 

Zarząd informuje, iż rozpoczęły się intensywne rozmowy z obecnymi i rzeczywistymi beneficjentami „Wspólnikami”, w celu wypracowania nowych rozwiązań i dokapitalizowania Spółki. Rozmowy przebiegają sprawnie i w dobrej atmosferze, a o wyniku poinformujemy w ciągu 14 dni.

 

Ponadto Speed Cash Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji wezwała spółki powiązane kapitałowo i osobowo do zapłaty wierzytelności tytułem udzielonych limitów kredytowych. W wyniku tego działania odzyskano 352 000,00 zł. W dalszym ciągu podejmowane są działania w celu egzekwowania roszczeń z umów pożyczek.

 

W dniu 25 listopada 2020 roku zaplanowano spotkanie z pełnomocnikami reprezentującymi część obligatariuszy Spółki.

 

Zarząd pracuje nad sporządzeniem wniosku o pomoc publiczną, uregulowaną w ustawie z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej, w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. 

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.