3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI01 października 2020
KOMUNIKAT ZARZĄDU SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Warszawa, 01.10.2020 r. 

SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. MAZOWIECKA 9 

00-052 WARSZAWA

KRS 0000476807

ZWANA DALEJ „SPÓŁKĄ”

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA  01 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Speed Cash Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 24 września 2020 roku odbyło się spotkanie z nadzorcą sądowym Pawłem Lewandowskim.

 

W porozumieniu z nadzorcą Spółka ma kolejne dwa tygodnie na przedstawienie aktualnych propozycji układowych. Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią Spółka z trudem odzyskuje należności od dłużników celem zaspokojenia m.in. inwestorów w drodze przyspieszonego postępowania układowego.

 


Bezpośredni wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej spółki ma aktualna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na terenie całej Polski został wprowadzony stan epidemii. Przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z licznymi wyzwaniami związanymi m.in. z zaburzeniem procesów operacyjnych oraz spadkiem popytu na wytwarzane dobra i usługi, ponadto można zaobserwować znaczną zmienność cen aktywów, kursów walut jak również spadek długoterminowych stóp procentowych w krajach rozwiniętych, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia sytuacji finansowej i wzrost ryzyka działalność przedsiębiorstw. Odzyskanie własnych należności od dłużników spółki jest utrudnione gdyż zapisy  tarczy antykryzysowej 3.0 w której wprowadzono zakaz licytacji nieruchomości mieszkalnych dłużnika tj. wprowadzono zasadę, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu nie przeprowadza się licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Nie można też przeprowadzić eksmisji.

 

Ponadto Zarząd oświadcza, że wszelkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej są pokrywane na bieżąco. Zgodnie z zarządzeniem nadzorcy sądowego Spółka bez jego zgody może realizować płatności nie przekraczające zwykłego zarządu tj. do kwoty maksymalnej w wysokości 10 000,00 złotych. Dotyczy to należności powstałych po dniu otworzenia przyspieszonego postepowania układowego. Pozostałe należności będą objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym (układem).

 

Nadzorca sądowy zobowiązał Zarząd do przedstawienia kolejnych dokumentów celem dokładnego zapoznania się z sytuacją finansową Spółki.

Zarząd informuję również iż mimo dochowania należytej staranności i podejmowania czynności z uwzględnieniem interesu wszystkich podmiotów napotyka problemy w zakresie współpracy z Udziałowcami. Zarząd wystosował pismo wzywające  Udziałowców do większego zaangażowania się w sprawy Speed Cash Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Zarząd Spółki informuję, że w dniu 30 września 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Udziałowców podczas którego nie przyjęto uchwały w sprawie zobowiązania wspólników do wniesienia dopłat.

 

Z poważaniem, Zarząd Speed Cash Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.