3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI22 sierpnia 2017

Jaka przyszłość czeka polskie firmy pożyczkowe?


Jaka przyszłość czeka polskie firmy pożyczkowe?

W ciągu ostatnich kilku lat sektor pozabankowy charakteryzował się dość dynamicznym rozwojem. Obecnie uznaje się go za dojrzały, o stabilnej pozycji rynkowej, szczególnie w odniesieniu do pożyczek o niskich kwotach. Jaka przyszłość czeka firmy pożyczkowe? Od czego może zależeć? Czy sektor pozabankowy w Polsce dobrze rokuje?

Firmy pożyczkowe – garść statystyk

Według danych zgromadzonych przez BIK, udział pożyczek udzielanych przez sektor pozabankowy w stosunku do całego portfela kredytów konsumpcyjnych i pożyczek w naszym kraju wynosi zaledwie 1 proc.

W statystykach tych widać jednak coraz większe zainteresowanie zadłużaniem się na większe kwoty. Mimo że obecnie firmy pożyczkowe dominują raczej wśród kredytów do kwoty 1 tys. PLN (ich udział wynosi obecnie około 35 proc.), w sektorze tym widać wyraźny wzrost liczby pożyczek o wyższej wartości, udzielanych na dłuższy okres czasu.

 „Tendencję tę potwierdziło także badanie satysfakcji klientów Speed Cash Polska, w którym zapytaliśmy m.in. o długość finansowania oraz wysokość pożyczek zaciąganych przez naszych klientów” – komentuje Paweł Zieliński, prezes zarządu SCP Sp. z o.o. „Blisko połowa badanych osób zdecydowała się na pożyczkę w granicach od 50 do 100 tys. PLN”.

Na rozwój w tym kierunku wskazuje także średnia wysokość zadłużenia zaciągniętego w tego typu instytucjach – na początku 2015 roku wynosiło ono około 1 300 PLN, a w marcu 2017 r. już około 1 800 PLN.

Polski sektor pożyczkowy na tle innych państw Europy

Ciekawe wyniki na temat perspektyw rozwoju polskiego rynku pożyczek przedstawiono w raporcie Twino Alternative Lending Index, Spring 2017, opublikowanym przez firmę doradczą KPMG. Głównym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z przeprowadzonego badania, jest wysoka pozycja Polski pod względem Indeksu Alternatywnego Finansowania – Alternative Landing Index (czyli pożyczek pochodzących z sektora pozabankowego). Spośród 23 przebadanych krajów nasz kraj w ogólnej ocenie znajduje się bowiem na czwartym miejscu (zaraz za Węgrami, Słowenią oraz Litwą). Na tak dobrą pozycję oraz wysoki potencjał firm pożyczkowych w Polsce mają wpływ dwa podstawowe czynniki:

  • restrykcyjne wymagania banków przy ubieganiu się o kredyt,
  • wysokie oprocentowanie kredytów, w porównaniu do innych państw Europy.

Co ciekawe, zgodnie z omawianym raportem, w Polsce odnotowano wyższe koszty kredytów dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, w porównaniu ze średnią europejską. Jednocześnie nasz kraj charakteryzuje niższy niż średni poziom zadłużenia w obu grupach konsumentów.

Niepewna sytuacja na rynku a firmy pożyczkowe

Powyższe dane oraz raczej pozytywna sytuacja na rynku wskazują, iż sektor pozabankowy w Polsce raczej powinien z optymizmem patrzeć w przyszłość. Trend ten potwierdza także rosnące zaufanie Polaków do firm pożyczkowych – obecnie, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Kantar TNS, 17 proc. konsumentów darzy zaufaniem tego typu instytucje finansowe (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj). Jest to o ponad 50 proc. więcej niż w edycji badania z 2016 r.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.