3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI26 września 2016

Finansowanie pomostowe i wspólna sprzedaż nieruchomości


Finansowanie pomostowe i wspólna sprzedaż nieruchomości

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnym artykułem z cyklu "Projekty pożyczkowe Speed Cash Polska". Poznaj przypadek jednego z naszych Klientów i zobacz jak pomogliśmy rozwiązać jego sytuację.

POTRZEBA KLIENTA: Klient posiada lokal użytkowy (witrynę) w Warszawie przy bardzo atrakcyjnej ulicy handlowej o powierzchni 180 m2 z  możliwością podzielenia na dwa samodzielne lokale po 90 m2 każdy. Klient wystawił lokal do sprzedaży, ale ma wysokie zadłużenie wobec Banku, ZUS, US i byłego kontrahenta. Na nieruchomości pojawiło się zajęcie komornicze.

ROZWIĄZANIE: Zastosowano konstrukcję, w której udzielono Klientowi finansowania pomostowego w kwocie  650 000 zł, które całkowicie pokryło zadłużenie widniejące na nieruchomości. Usunięto wszystkie wpisy hipoteczne w Księdze Wieczystej nieruchomości i następnie wystawiono lokal do sprzedaży. W ciągu 12 miesięcy od udzielenia pożyczki dokonano wspólnej sprzedaży nieruchomości za cenę 1 400 000 zł i rozliczono się z byłym właścicielem tak, że otrzymał różnicę pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu pomniejszoną o koszty.

Klient zapłacił 40% łącznych kosztów w skali roku od wysokości pożyczki, dzięki czemu zyskał rok na sprzedaż nieruchomości po cenie rynkowej.

 

Nota prawna: Powyższy opis jest tylko przykładową symulacja teoretycznej transakcji, a nie zrealizowaną w rzeczywistości pożyczką przez spółkę Speed Cash Polska sp. z o.o.  Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.