3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI25 kwietnia 2018

Finansowanie dla firmy – negatywna ocena banku a szansa na pożyczkę


Finansowanie dla firmy – negatywna ocena banku a szansa na pożyczkę

Na to, czy bank wyda pozytywną opinię o udzieleniu kredytu ma wpływ bardzo wiele czynników – nie tylko ogólna sytuacja finansowa potencjalnego klienta, czy stan jego historii kredytowej, ale także błędy wnioskującego o finansowanie, popełnione przy wypełnianiu przez niego wniosku i zbieraniu dokumentów. Inaczej jest w przypadku funduszy pożyczkowych, które zdecydowanie mniej restrykcyjnie podchodzą do formalności niezbędnych w trakcie zbierania informacji o potencjalnym pożyczkobiorcy. Co – poza negatywnym wpisem do BIK, czy brakiem wkładu własnego – wpłynie niekorzystnie na ocenę banku, a zostanie zaakceptowane przez fundusz pożyczkowy?

PROBLEMY Z PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

Banki bardzo szczegółowo analizują sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy – nawet jeśli jest on przedsiębiorcą. Na decyzję o udzieleniu kredytu może mieć wpływ np. nieregularny dochód z działalności wynikający chociażby z sezonowości. Dla banku może to bowiem oznaczać niestabilność dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę, a przez to jego małą wiarygodność.

W przypadku funduszu pożyczkowego takie wahania w ostatnich miesiącach przed złożeniem wniosku nie będą miały większego znaczenia – wręcz przeciwnie, pożyczki są udzielane jako metoda na walkę z kłopotami finansowymi w firmie, czy też na potrzebną inwestycję, która w przyszłości mocno poprawi sytuację pożyczkobiorcy.

Przykładowo fundusz pożyczkowy Speed Cash Polska każdorazowo przygotowuje pożyczkę jak najlepiej dostosowaną do potrzeb (nawet najbardziej niestandardowych) i możliwości klienta, udzielaną na bardzo elastycznych warunkach (przy regularnych spłatach rat możliwe jest nawet wydłużenie okresu jej trwania). Dzięki temu pożyczka może okazać się remedium na kłopoty finansowe, a nie czynnikiem tylko je pogłębiającym.

ZALEGŁOŚCI WZGLĘDEM ORGANÓW PODATKOWYCH I ZUS

Przed udzieleniem kredytu dla firmy bank sprawdza, czy nie ma on zaległości względem urzędu skarbowego czy ZUS. Brak terminowej wpłaty np. zaliczki na podatek dochodowy za któryś miesiąc może spowodować, że instytucja finansowa poprosi o zaświadczenie o niezaleganiu, wraz z historią rachunku, z którego regulowane są zobowiązania podatkowe i składkowe. Jeżeli z analizy tych dokumentów będzie wynikało, że przedsiębiorca ma jakiekolwiek zaległości w tym obszarze, bank może odmówić udzielenia kredytu.

Również w tym przypadku fundusze pożyczkowe podchodzą zdecydowanie mniej restrykcyjnie. O pożyczkę mogą starać się również przedsiębiorcy, którzy mają zaległości podatkowe i składkowe. Uzyskane w ten sposób pieniądze często przeznaczają oni właśnie na uregulowanie zaległych zobowiązań względem US i ZUS.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

Banki mogą również odmówić udzielenia pożyczki przedsiębiorcy, który w ostatnim czasie zawiesił działalność gospodarczą. W takim przypadku instytucja finansowa traktuje tę działalność, jakby została założona dopiero w momencie jej ponownego otwarcia. To może wpłynąć negatywnie na obraz sytuacji finansowej wnioskującego o kredyt.

Fundusze pożyczkowe, takie jak Speed Cash Polska udzielają pożyczek zarówno na otwarcie firmy, jak również nowym, a także wznowionym działalnościom. Analizując sytuację potencjalnego pożyczkobiorcy, biorą udział całokształt jego działalności, a także korzyści, jakie osiągnie on, jeśli otrzyma potrzebne finansowanie.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.