3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI13 listopada 2018

Działy księgi wieczystej – na co zwracać uwagę?


Działy księgi wieczystej – na co zwracać uwagę?

Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem, który pozwala na ustalenie stanu prawnego danej nieruchomości. Zawiera m.in. dane na temat jej adresu, właściciela, powierzchni, przeznaczenia. Ma ona zawsze tę samą, przejrzystą budowę (niezależnie od typu nieruchomości) – składa się z czterech części, z których każdy odpowiada konkretnemu rodzajowi informacji. Co zawierają poszczególne działy księgi wieczystej? Na co zwrócić uwagę przeglądając ten dokument? Sprawdźmy!

Dział I księgi wieczystej – informacje o nieruchomości

W pierwszym dziale księgi wieczystej znajdziemy zawsze podstawowe informacje pozwalające zidentyfikować daną nieruchomość. Będą to zatem: adres administracyjny (województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica), numer działki, powierzchnia użytkowa budynku, liczba kondygnacji czy pomieszczeń. Dane te pochodzą z dokumentu, jakim jest wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Z tej części dowiemy się również, jakie prawa przysługują nam jako właścicielowi (np. czy możemy poruszać się po innych działkach, jaki będziemy mieli udział w nieruchomości wspólnej etc.).

Dział II księgi wieczystej – informacje o właścicielu lub użytkowniku

W tym dziale księgi wieczystej zamieszczone są informacje na temat właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości. Jeżeli jest więcej niż jeden właściciel, to tutaj pojawi się wysokość udziałów przysługujących każdemu z nich.

W sytuacji, gdy właścicielem jest osoba fizyczna, w tej części będą podane jego imię, nazwisko, imiona rodziców. Jeśli natomiast dana nieruchomość należy do firmy, w dziale II znajdziemy jej nazwę, REGON oraz adres siedziby.

Dział III księgi wieczystej – informacje o prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości

Ten dział księgi wieczystej jest szczególnie ważny z punktu widzenia potencjalnego nabywcy nieruchomości. Mówi nam on bowiem o różnych obciążeniach nieruchomości, takich jak np.:

  • ograniczone prawa rzeczowe,
  • wszczęte egzekucje, wywłaszczenia, upadłości,
  • służebność przesyłu lub służebność przechodu,
  • prawo pierwokupu, odkupu, dzierżawy,
  • umowy przedwstępne.

Dział IV księgi wieczystej – informacje o hipotekach

Na tym dziale księgi wieczystej skupiają się nie tylko potencjalni kupcy, ale również banki oraz fundusze pożyczkowe, jak Speed Cash Polska, dla których dana nieruchomość ma stanowić zabezpieczenie przyznanego finansowania. Znajdują się tu informacje na temat hipotek ciążących na nieruchomości, z dokładnym określeniem ich wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa oraz ewentualnych innych cech hipoteki.

Wzmianka w księdze wieczystej

W każdym z omówionych działów znajduje się rubryka „wzmianka w księdze wieczystej”. Jeżeli przeglądając księgę wieczystą znajdziemy tu jakiś zapis, możemy przypuszczać, że do działu księgi, w którym widnieje ta informacja złożony został wniosek i wniosek ten oczekuje na wpis. Z samej treści zapisu zawartego w rubryce „wzmianka w księdze wieczystej” nie dowiemy się jednak, czego wniosek dotyczył.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.