3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI05 września 2018

Czym kierować się przy wyborze pożyczki dla firmy?


Czym kierować się przy wyborze pożyczki dla firmy?

Znalezienie najlepszej pożyczki dla firmy to dla przedsiębiorcy nie lada wyzwanie. Najczęściej pierwszym kryterium branym pod uwagę jest cena finansowania i niewątpliwie jest to jedna z ważniejszych wytycznych. Jednak decydując się na konkretny fundusz pożyczkowy (dobrze, żeby występował on w rejestrze firm pożyczkowych) warto sprawdzić inne kryteria, ponieważ najtańsza pożyczka wcale nie musi stanowić najlepszej opcji. Czym zatem kierować się przy wyborze pożyczki dla firmy?

Wybór pożyczki: koszty finansowania

Jak zostało już wspomniane, porównując oferty funduszy pożyczkowych w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę koszty finansowania. Obecnie ceny pożyczek udzielanych przez rzetelne instytucje finansowe nie powinny jednak bardzo się od siebie różnić. Każdy fundusz pożyczkowy podlega bowiem przepisom tzw: „ustawy antylichwiarskiej", która określa m.in. maksymalny poziom pozaodsetkowych kosztów pożyczki.

Wybór pożyczki: wymagane dokumenty i proces weryfikacji

Rzetelny fundusz pożyczkowy powinien przeprowadzić dokładną analizę sytuacji finansowej potencjalnego klienta. Mimo że formalności przy udzielaniu pożyczki są mniej skomplikowane niż w przypadku kredytu, pożyczkodawcy powinno zależeć na realnej ocenie szansy na spłatę zaciągniętego długu. Właśnie dlatego zanim zapadnie decyzja o wyborze konkretnej oferty, warto sprawdzić, jakich dokumentów żąda fundusz pożyczkowy oraz jakie kryteria bierze pod uwagę przy weryfikacji sytuacji pożyczkobiorcy.

W Speed Cash Polska,mimo ograniczenia formalności do niezbędnego minimum, staramy się ocenić realną zdolność Klienta do spłaty pożyczki. Jeżeli z naszej analizy wynika, że zagrożenie braku spłaty jest duże – dla obustronnego dobra finansowanie nie zostanie udzielone.

Wybór pożyczki: oferowane udogodnienia

Kolejnym istotnym aspektem, który może pomóc przy wyborze najlepszej pożyczki dla firmy są oferowane udogodnienia. Oferty funduszy pożyczkowych mogą się mocno różnić pod tym względem – jedne oferują możliwość dobrania kolejnych środków do pożyczonej już kwoty, inne dają możliwość przesunięcia terminu spłaty zobowiązania, czy rozłożenia płatności na mniejsze raty.

Pożyczka Speed Cash Polska jest dostosowywana do sytuacji konkretnej firmy. Co więcej, na etapie ustalania warunków finansowania, istnieje możliwość negocjacji ceny, pod warunkiem znalezienia na rynku bardziej korzystnej oferty. Innym udogodnieniem jest możliwość przedłużenia pożyczki o kolejny rok (jeżeli dotychczasowe raty były regulowane w terminie).

Wybór pożyczki: szybkość oraz sposób wypłaty środków

W sytuacji, gdy zależy nam na czasie, warto sprawdzić jak szybko fundusz pożyczkowy dokona wypłaty środków. Pod tym względem mogą wystąpić spore różnice – jedne instytucje oferują wypłatę w ciągu 24 godzin (jak w przypadku Speed Cash Polska), inne mogą potrzebować zdecydowanie więcej czasu (tydzień lub dłużej). Również forma wypłaty może mieć tutaj znaczenie – fundusze mogą oferować bowiem tylko jedną z nich – gotówkę albo przelew.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.