3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI16 sierpnia 2018

Czy hipoteka i przewłaszczenie nieruchomości to to samo?


Czy hipoteka i przewłaszczenie nieruchomości to to samo?

Hipoteka i przewłaszczenie nieruchomości, mimo że często używa się tych pojęć zamiennie, to w istocie dwie różne formy zabezpieczenia interesów wierzyciela – banku, funduszu pożyczkowego, czy innej instytucji finansowej – wykorzystywane w momencie udzielenia finansowania. Jakie są między nimi różnice? Co jest bardziej korzystne z punktu widzenia pożyczkobiorcy? Co wybrać – hipotekę czy przewłaszczenie nieruchomości?

Hipoteka a przewłaszczenie nieruchomości – cechy wspólne

Zarówno hipoteka, jak i przewłaszczenie na zabezpieczenie dają wierzycielowi prawo do zaspokojenia swoich roszczeń (oczywiście w przypadku braku spłaty zaciągniętego zobowiązania przez dłużnika) z nieruchomości pożyczkobiorcy. Co istotne, oba wymagają sporządzenia aktu notarialnego wraz ze stosownym wpisem w księdze wieczystej. I w zasadzie na tym kończą się cechy wspólne tych dwóch form zabezpieczenia.

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

Przewłaszczenie nieruchomości nie znalazło szczegółowego uregulowania w polskich przepisach prawa. Możemy o nim przeczytać wyłącznie w art. 101 ustawy Prawo Bankowe, który dopuszcza taką formę zabezpieczenia. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, przewłaszczenie na zabezpieczenie to umowa, w której dłużnik przenosi własność nieruchomości na wierzyciela w zamian za określone świadczenie pieniężne. Oznacza to, że wierzyciel może zarządzać taką nieruchomością w zakresie koniecznym do zabezpieczenia swojej wierzytelności, pozostawiając przy tym możliwość korzystania z niej przez dotychczasowego właściciela.

Co ważne, w przypadku przewłaszczenia instytucja finansowa ma prawo oddać do odpłatnego użytku (wynająć) bądź sprzedać przewłaszczoną nieruchomość bez wszczynania sądowego postępowania egzekucyjnego. W związku z powyższym, ta forma zabezpieczenia przenosi wszelkie ryzyka na pożyczkobiorcę.

Hipoteka jako zabezpieczenie pożyczki

Hipoteka to z kolei ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, które pozwala wierzycielowi na dochodzenie swoich praw wobec każdoczesnego właściciela tej nieruchomości. Tutaj nie dochodzi do bezpośredniego przeniesienia własności nieruchomości. Jeżeli pożyczkodawca nie spłaca swoich zobowiązań, wierzyciel hipoteczny musi dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania egzekucyjnego.

Hipoteka czy przewłaszczenie nieruchomości – co bardziej korzystne?

Jak widać główną różnicą między hipoteką a przewłaszczeniem nieruchomości jest sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia. W przypadku drugiej z tych form, wierzyciel może bez sądowego postępowania egzekucyjnego sprzedać przedmiot zabezpieczenia. Jak zauważa Paweł Zieliński, prezes Speed Cash Polska, „przewłaszczenie nieruchomości to spore uproszczenie procesu dochodzenia swoich roszczeń przez instytucje finansowe, które może okazać się krzywdzące dla pożyczkobiorcy w przypadku opóźnienia w spłacie raty. W naszym funduszy pożyczkowym stosujemy obie te formy zabezpieczenia na nieruchomości, jednak zdecydowanie częściej wybór pada na hipotekę”.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.