3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI01 października 2020
COMMUNICATION FROM THE SPEED CASH POLSKA LTD IN RESTRUCTURING ON 01 OCTOBER 2020

 

Warsaw, 01.10.2020 

SPEED CASH POLSKA LTD IN RESTRUCTURING

MAZOWIECKA 9 STREET

00-052 WARSAW

KRS NUMBER 0000476807

 

 

COMMUNICATION FROM THE SPEED CASH POLSKA LTD IN RESTRUCTURING ON

01 OCTOBER 2020

 

The Management Board of Speed Cash Polska Ltd in restructuring informs that a meeting with the court supervisor Paweł Lewandowski was held on 24 September 2020.

 

In agreement with the supervisor, the Company has two more weeks to present current arrangement proposals. Due to the difficult situation related to the pandemic, the Company has difficulty in recovering its receivables from debtors in order to satisfy, among others, investors through accelerated arrangement proceedings.

 

The current economic and financial situation has a direct impact on the deterioration of the company's financial situation. In accordance with the Ordinance of the Minister of Health of 20 March 2020 on declaring the state of the epidemic on the territory of the Republic of Poland, from 20 March 2020 until further notice, the state of the epidemic was introduced in the whole Poland. Entrepreneurs have to face numerous challenges related, among others, to the disruption of operational processes and a drop in demand for manufactured goods and services, moreover, one can observe a significant volatility of asset prices, exchange rates as well as a drop in long-term interest rates in developed countries, which in consequence leads to a worsening of the financial situation and an increase in the risk of business operations. Recovery of own receivables from the company's debtors is difficult because the provisions of the anti-crisis shield 3.0, which prohibits the auction of a debtor's residential property, i.e. the rule that during the period of an epidemic or a state of emergency and 90 days after its completion, no residential property or land with a residential building is auctioned off to meet the debtor's housing needs. Neither can evictions be carried out.

 

Moreover, the Management Board declares that all costs of conducting business activity are covered on an ongoing basis. According to the order of the court supervisor, the Company may, without his consent, make payments not exceeding the ordinary management, up to the maximum amount of PLN 10 000.00. This applies to receivables arising after the date of opening the accelerated arrangement procedure. The remaining receivables will be subject to restructuring proceedings (arrangement).

 

The court supervisor obliged the Management Board to present further documents in order to get acquainted with the financial situation of the Company in detail.

 

The Management Board also informs that despite exercising due diligence and taking actions taking into account the interest of all entities, it encounters problems in the scope of cooperation with the Shareholders. The Management Board issued a letter calling on the Shareholders to become more involved in the restructuring of Speed Cash Polska Ltd.

 

The Company's Management Board informs that on 30 September 2020 the Extraordinary Shareholders' Meeting was held, during which no resolution on the shareholders' obligation to make additional payments was adopted.

 

Yours sincerely, the Management Board of Speed Cash Polska Ltd in restructuring.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.