3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI08 listopada 2016

Co o pożyczaniu poza bankiem wiedzieć się powinno


Co o pożyczaniu poza bankiem wiedzieć się powinno

Pożyczki pozabankowe pod zastaw nieruchomości wpisują się w potrzeby tych, którzy potrzebują dużych sum, a z wielu przyczyn na kredyt bankowy nie mogą liczyć, np. brak tradycyjnej zdolności, negatywna historia kredytowa, niewystarczająco dobry BIK czy też presja czasu.

Wbrew stereotypom, koszt obsługi pożyczki nie jest duży, porównując go z kosztami obsługi pożyczek bankowych bez zabezpieczenia (tzw. „gotówek”). Dostęp do środków jest szybki i płynny. – Zazwyczaj wystarczają 24 godziny, by podjąć decyzję, a nawet przelać pieniądze na konto – podkreśla Paweł Zieliński, Członek Zarządu Speed Cash Polska. Elastyczność pod względem formy zabezpieczenia, okresu trwania umowy i formy spłaty pozwalają dobrać rozwiązanie dopasowane do indywidualnych możliwości. Unika się także weryfikacji BIK, ZUS, US i innych baz.

Większa swoboda pożyczkowa

Kredyty są przeważnie przyznawane na konkretny cel, a pożyczki pozabankowe nie. Pożyczki można wydać w zależności od potrzeb, np. na inwestycje, poprawę płynności finansowej, opłacenie wadium na przetargu, rozwój biznesu, zakup sprzętu lub unowocześnienie parku maszynowego. Przysłużyć się może młodym przedsiębiorcom bądź startupom szukających różnych pomysłów na sfinansowanie swojego biznesowego pomysłu. Pożyczka okaże się także właściwym rozwiązaniem w przypadku finansowania pomostowego. Przedsiębiorcy sięgnąć po nią mogą wówczas, kiedy mają widoki na pozyskanie środków w pewnej perspektywie, np. z kredytu inwestycyjnego w ciągu 2-3 miesięcy, emisji obligacji bądź sprzedaży składnika majątku firmy bez presji czasu.

Z kredytami bankowymi wiąże się wymóg dostarczenia niezliczonej ilości informacji, wyjaśnień, planów biznesowych, operatów szacunkowych, a niekiedy nawet danych stanowiących tajemnicę firmy. Nie jest to równoznaczne ze zgodą na otrzymanie kredytu, jeśli projekt w subiektywnej ocenie banku okaże się nierentowny.  – Firma pożyczkowa nie potrzebuje tylu dokumentów ze względu na zabezpieczenie pożyczki, inaczej też podchodzi do rentowności przedsięwzięcia – mówi Paweł Zieliński. Do podjęcia decyzji pożyczkowej wystarczy przedstawienie dokumentów potwierdzających bycie właścicielem nieruchomości mieszkalnej bądź innego wartościowego składnika majątku, np. lokalu usługowego, hotelu czy farmy wiatrowej, które będą stanowić zabezpieczenie przyznawanej pożyczki.

Ograniczenia ograniczone

Pożyczki pod zastaw nieruchomości to pożyczki na wysokie kwoty. Nieruchomość korzystnie wpływa na wartość pożyczki. W zależności od tego, jaką nieruchomością się dysponuje (o jakiej wartości), ustala się wysokość pożyczki. Przeważnie jest udzielana do połowy wartości zabezpieczenia. Im wyższa kwota, tym większe możliwości jej spożytkowania – finansowanie założonego celu, pozyskanie dodatkowych środków czy uregulowanie zobowiązań.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.