3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI03 października 2016

Bankowe "nie"


Bankowe "nie"

Tam, gdzie biznes napotyka na trudności związane z pozyskaniem kredytu bankowego, do głosu dochodzi pożyczka pozabankowa pod zastaw nieruchomości. 

W czym tkwi rosnące zainteresowanie pozabankowymi pożyczkami pod zastaw nieruchomości? Na tak postawione pytanie można udzielić prozaicznej odpowiedzi: w wielu przypadkach banki nie są partnerem do rozmów. To jednak nie wyjaśnia, jakie są ku temu powody.

Finansowy zastrzyk pilnie potrzebny

Zacznijmy od tego, że dla przedsiębiorców kluczowe znaczenie ma szybki (niezwłoczny) i wygodny dostęp do pieniądza, a dopełnieniem jest oferta dopasowana do konkretnych, zróżnicowanych potrzeb.

Bankowa przeszkoda

Banki nie są w stanie wyjść naprzeciw tym potrzebom, głównie ze względu na przewlekłą procedurę, biurokrację, brak logicznego i indywidualnego spojrzenia czy też niewystarczające – z punktu widzenia banku – zdolności kredytowe. Na kredyt nie mają co liczyć klienci ze złą przeszłością kredytową bądź prowadzący biznes charakteryzujący się sezonowością czy też wysoką zmiennością wyników, nawet pomimo dużych zysków.

Rynek nie znosi próżni

Tych ograniczeń jest pozbawiona pożyczka pozabankowa pod zastaw nieruchomości, finansowana z prywatnych źródeł inwestorów oraz funduszy pożyczkowych. Taki model jest realizowany przez Speed Cash Polska. Obejmuje pożyczki o wartości minimum 30 tys. zł. To dogodny sposób na pozyskanie środków, pozbawiony zbędnych formalności. Zabezpieczenie stanowią nieruchomości: mieszkanie, dom, działki rolne, budowlane. Warto zaznaczyć, że cel pożyczki może być dowolny, co oznacza, że poza sfinansowaniem inwestycji, umożliwia także np. uniknięcie kosztów związanych z egzekucjami komorniczymi, wypowiedzianymi umowami bankowymi bądź zadłużeniami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Bezpieczeństwo i wiarygodność pożyczek są pochodnymi tego, że środki pochodzą z funduszu, a fundusz jest zasilany przez prywatnych inwestorów. Chętnie angażują się finansowo i jednocześnie stoją na straży wysokiej jakości, bo dzięki temu są w stanie osiągnąć stopy zwrotu wyższe niż na rynku.

Mówiąc zatem o przewadze konkurencyjnej pożyczek pozabankowych, warto zwrócić uwagę na dwa aspekty: z jednej strony zapewniają szybki i dopasowany do potrzeb dostęp do środków finansowych, a z drugiej są źródłem zysku dla inwestorów.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.