banner akademia

Akademia Odpowiedzialnego Pożyczania

Witamy na stronie Akademii Odpowiedzialnego Pożyczania
funduszu pożyczkowego Speed Cash Polska.

 Dbamy o to aby nasi Klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo w trakcie podejmowania decyzji o zaciągnięciu pożyczki pod zastaw. Dlatego postanowiliśmy utworzyć Akademię Odpowiedzialnego Pożyczania. Znajdą tu Państwo odpowiedzi na pytania związane  z odpowiedzialnym
i bezpiecznym pożyczaniem w firmie pozabankowej.

inteligentny obiekt wektorowy

ODPOWIEDZIALNE POŻYCZANIE

Odpowiedzialne pożyczanie dotyczy zarówno pożyczającego, jak i firmy, która udziela tej pożyczki. Firma powinna pamiętać, że oprócz potrzeb Klienta, musi uwzględnić jego faktyczne możliwości finansowe. A Klient z kolei musi pamiętać, że zaciągnięte zobowiązanie trzeba spłacić.

Oferta Speed Cash Polska zawsze przygotowywana jest indywidualnie pod każdego naszego Klienta – mówi Paweł Zieliński, Prezes Zarządu Speed Cash Polska Sp. Z o.o. Przygotowuje ją zespół ludzi, za którymi stoi doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych, bankach oraz instytucjach finansowych. Właśnie stamtąd nasi Doradcy wynieśli to, co najlepsze, tworząc nową jakość w zakresie doradztwa, finansowania i pożyczek prywatnych – dodaje Zieliński.

Firma działa w oparciu o przepisy polskiego prawa. Przestrzega procedur i dba, aby Klienci przed podpisaniem umowy otrzymali pełną informację odnośnie warunków udzielenia bezpiecznej pożyczki pod zastaw. Jak i precyzyjnie informuje Klientów o wysokości pożyczki, kosztach oraz długości trwania umowy.

 W Speed Cash Polska Klient ma wgląd w umowę i dokumenty na minimum 24h przed zawarciem transakcji, a umowa podpisywana jest u notariusza, który w ten sposób poświadcza, że wszystkie zawarte w niej zapisy są zgodne z przepisami prawa (w szczególności „Kodeksem cywilnym” oraz „Ustawą o kredycie konsumenckim”). Pożyczkobiorca może zatem spokojnie w bezpiecznym zaciszu domowym przeczytać dokumenty i skontaktować się ze swoim doradcą, jeśli zapisy budzą jego wątpliwości.

Warto pamiętać, że w profesjonalnej firmie pożyczkowej doradcy są do dyspozycji Klientów przez cały czas trwania umowy, tj. zarówno przed jej podpisaniem, jak i w trakcie jej obowiązywania. 

2

SPRAWDŹ ZANIM POŻYCZYSZ

Aby nie dać się oszukać firmie udzielającej pożyczki warto poddać ją weryfikacji.
Jak to zrobić? Prezentujemy kilka wskazówek:

  • KRS – bezpieczna firma pożyczkowa będzie widniała w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • KNF – na stronie Komisji Nadzoru Finansowego można sprawdzić, czy dana firma pożyczkowa nie została wpisana na listę ostrzeżeń KNF,
  • WWW – na swojej stronie profesjonalna firma umieszcza informacje o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO) oraz całkowitej kwocie do spłaty (wraz z dodatkowymi kosztami).


Na pewno warto zaczerpnąć informacji ten temat firm udzielających pożyczek pod zastaw od przyjaciół, bądź znajomych. Zapytać czy polecają konkretną fimę, czy mają jakieś doświadczenia z tego typu instytucjami finansowymi.

Warto również poczytać opinie Klientów w Internecie. Sprawdzić, czy firmy pożyczkowe mogą pochwalić się nagrodami, wyróżnieniami, kto stoi na czele takiej spółki.

U nas ok. 1/3 wszystkich Klientów to osoby z polecenia – mówi Paweł Zieliński, Prezes Zarządu Speed Cash Polska.A ponad10% pożyczek udzielanych jest Klientom, którzy mieli już wcześniej do czynienia z firmą i naszymi Doradcami – dodaje Zieliński.

Następnie warto zwrócić uwagę na podejście firmy do Klienta oraz na rozwiązania, które proponuje Doradca.

33

BEZPIECZNA POŻYCZKA POD ZASTAW

Tak, pożyczka pod zastaw jest bezpieczna pod warunkiem, że Klient sumiennie wywiązuje się z zawartej umowy. W sytuacji, gdy dzieje się coś nieoczekiwanego, co może spowodować problem ze spłatą zobowiązania należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim Doradcą i poinformować go o zaistniałej sytuacji. Pozwoli to na bezpieczne dla Klienta rozwiązanie trudności i wypracowanie korzystnego rozwiązania.

rrso

RRSO

RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Każda rzetelna firma pożyczkowa umieszcza te informacje na swojej stronie internetowej. W Speed Cash Polska informacje te zawarte są na dole każdej zakładki na www.speedcashpolska.pl

dokumenty

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA BEZPIECZNEJ POŻYCZKI POD ZASTAW

W przypadku Speed Cash Polska staramy się, aby cały proces udzielenia pożyczki pod zastaw przebiegał sprawnie i bezpiecznie. Dla przykładu aby otrzymać bezpieczną pożyczkę pod zastaw np: domu, mieszkania, czy lokalu komercyjnego wystarczy dostarczyć:

  • numer księgi wieczystej i dokument poświadczający sposób nabycia nieruchomości,
  • fotografię wnętrza nieruchomości.

Jeśli chcemy zastawić działkę dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie z gminy o warunkach zabudowy.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajduje się tutaj: https://www.speedcashpolska.pl/jak-otrzymac-pozyczke/warunki-pozyczki/

W przypadkach niestandardowych - z niejasną sytuacją własnościową Doradca najprawdopodobniej poprosi o dodatkowe dokumenty wyjaśniające.

proces

PROCES OTRZYMANIA POŻYCZKI

Pieniądze można otrzymać nawet w 24h od złożenia wymaganych dokumentów. Wszystko przebiega profesjonalnie, rzetelnie i bezpiecznie– umowa zawierana jest w kancelarii notarialnej. Nie pobierane są żadne przedpłaty.

Bezpieczną pożyczkę można otrzymać w 4 krokach:

  1. Wypełnienić wniosek pożyczkowy.
  2. Dostarczyć wymagane dokumenty.
  3. Otrzymać decyzję o pożyczce.
  4. Podpisać umowę notarialną - przelew środków.
sytuacje

SYTUACJA KIEDY POŻYCZKA NIE JEST SPŁACANA

W Speed Cash Polska każdy Klient traktowany jest indywidualnie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji rekomendujemy, aby niezwłocznie skontaktować się z doradcą. Pomoże on wypracować plan bezpiecznego rozwiązania problemu.

odlozenie

ODŁOŻENIE TERMINU SPŁATY POŻYCZKI

W przypadku terminowych spłat, odłożenie terminu na spłatę pożyczki w niektórych firmach jest możliwe. Speed Cash Polska umożliwia przedłużenie ostatecznego terminu spłaty o 12 miesięcy. Jednak całkowity czas spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 10 lat. Firma dostosowuje ofertę do indywidualnych potrzeb i możliwości Klientów.

kredyt

KREDYT HIPOTECZNY A POŻYCZKA HIPOTECZNA TO NIE TO SAMO

Pożyczka i kredyt to dwa odrębne produkty finansowe różniące się m.in. pod względem zasad przydzielania, przepisów prawa regulujących ich udzielanie oraz tego, kto posiada je w swojej ofercie.

Kredytów udzielają wyłącznie banki i SKOK’i. Pożyczki udzielą zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe – np: firmy pożyczkowe oraz osoby prywatne.

Więcej informacji dotyczących podstaw prawnych i zasad udzielania kredytów i pożyczek pod zastaw, kosztach obydwu produktów można przeczytać tutaj:

 https://www.speedcashpolska.pl/aktualnosci/pozyczka-a-kredyt-roznice/

 

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.